Klik hier om naar index droomvissen te gaan
 
DWERGMEERVAL  SOORT
 

Bruine Amerikaanse dwergmeerval/Ictalurus nebulosus
 

Zwarte dwergmeerval/Ameiurus melas
 

Leefgebied/gedrag algemeen:
Ingevoerd in europa vanuit Amerika komt hij nu algemeen verspreid voor in zowat alle watertypes.
De bruine dwergmeerval meer dan de zwarte.
Meestal slechts sporadische, maar op andere locaties is hij dan weer een echte plaag geworden.
Zeker in Frankrijk en op sommige plaatsen in Duitsland.

Ze komen voor in ondiepe plassen, poelen, meren en langzaam stromende rivieren.
Dwergmeervallen houden van een weelderige plantengroei, en een slib of zandbodem.
Ze zijn uitermate tolerant met betrekking tot het zuurstofgehalte of waterverontreiniging.
Als de omstandigheden bijzonder slecht worden, graven ze zich in de modder in. Dit doen ze ook om te overwinteren.
Ze zijn meestal 's nachts actief en verbergen zich overdag. Ook het zoeken naar voedsel gebeurd meestal bij nacht, al zal een dwergmeerval zelden een kans laten liggen als er aas voor zijn muil komt.
Hij eet alle kleine waterdieren, insecten, kuit, vis, kadavers en verder zowat alles wat eetbaar is.
Ze kunnen dan ook net als de Europese meerval als vuilopruimers beschouwd worden. 
De paai vindt overdag plaats bij een watertemperatuur van 18c in maart/mei.  Beide ouders verzorgen en beschermen het broed tot ze ongeveer 5cm groot zijn en gaan uitzwermen.
Maximum grote/gewicht: In Amerika worden ze tot 50cm en een gewicht tot 3kg. Hier wordt hij zelden groter dan 35cm en bij uitzondering 45cm waarbij de 2kg bijna nooit bereikt wordt.
Waar hij massaal voorkomt blijft hij zelfs stukken kleiner met vaak slechts een gewicht van max 300gr.

Vistechniek:
Daar het eigenlijk nachtdieren zijn wordt er bijna nooit gericht op gevist. Ook zijn ze door hun gering gewicht niet echt een doelwit van sportvissers. Toch komen ze geregeld als bijvangst voor bij het bodemvissen met zowat iedere hengelmethode.
karpervissers op franse meren die meestal bij nacht doorvissen hebben vaak tot grote ergernis constante aanbeten op hun hengels van de massaal voorkomende dwergmeervallen. In sommige meren past men daarvoor vaak speciale montages toe om deze valse beetmeldingen te ontlopen. 
Eigen vangsten:  Verschillende exemplaren als bijvangst op een clubvijver te Menen waar ze ooit eens uitgezet werden. Tot maximum 1.5kg.
 


 

Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.