Klik hier om naar index droomvissen te gaan
 
Ladyfish    soort 
 
Tienponders (Elopidae) vormen een familie van vissen uit de orde van de Tarponachtigen (Elopiformes), met één geslacht: Elops. Het zijn vissen die aangetroffen worden langs de kusten in tropische en sub-tropische wateren.
Het  paaien
gebeurd in open water en de larven migreren naar brakke wateren. Ze voeden zich met kleine vissen en kreeftachtigen. De maximum grootte van vissen uit deze familie is een meter en ze kunnen tot tien kg zwaar worden. De grote ogen zijn gedeeltelijk bedekt met grote oogleden.
  
Hawaïaanse ladyfish/ Hawaiian ladyfish/Elops Hawaiensis
Max lengte/gewicht: 120 cm/10kg.
Leefgebied/gedrag: Tropisch, zee en brak water. Een kustwatervis die regelmatig lagunes, baaien en mondingsgebied binnen zwemt, specifiek mangrovegebieden. Uitzonderlijk ook benedenloop van zoetwaterrivieren. Een actieve zwemmer
die soms in scholen de open zee optrekt.
Voeding: vis, schelp en kreeftachtige.
Senegalese ladyfish/Elops senegalensis/Nine-bone
Max lengte/gewicht: 90 cm/5.9kg.
Leefgebied/gedrag: Tropisch, zee en brak water. Een kustwater vis die regelmatig lagunes, baaien en mondingsgebied binnen zwemt, specifiek mangrovegebieden. Uitzonderlijk ook benedenloop van zoetwaterrivieren. Een actieve zwemmer die soms in scholen de open zee optrekt.
Voeding: vis, schelp en kreeftachtige.

Vistechniek algemeen voor de soort  

Ondanks zijn gering gewicht vinden vissers die die vis gericht bevissen het een van de spectaculairste vissen om te vangen. Niet voor niets wordt hij vaak de tarpon van de arme man genoemd.
Het is een vis die zowat met alles te vangen is.
Oppervlakte of duikende pluggen, lepels en spinners, kunstvliegen, kleine vis, reepjes vis, en zelfs aan op de grond aangeboden aas als garnalen of stukjes krab.
Eenmaal gehaakt schiet hij er als een speer vandoor in alle richtingen rond de boot, daarbij vaak uit het water jumpend.
Het spreekt vanzelf dat dit alleen gebeurd aan het gepaste materiaal.
Het is een vis die dan ook hoofdzakelijk door vliegvissers belaagt wordt, en door hen ook het meest geapprecieerd wordt. 
Maar ook aan een lichte spinuitrusting heeft deze vis topsport.

Ladyfish kan je dichtbij de kust vinden, maar meestal vind je hem in kreken, mangroven en flats.
Het is dan ook daar dat we hem het meest belagen.
Het is een typische scholenvis die in groep jacht maakt op hoofdzakelijk kleine visjes, maar ook op  garnalen.
Heb je het geluk een jagende school te lokaliseren, blijf er dan zo ver mogelijk vandaan. Dit wil zeggen, bijna op het maximum van u werpafstand. Zo vis je de rand van de jagende school af en verstoor je deze zo min mogelijk.
Op deze manier lukt het vaak om er een tiental exemplaren te vangen.
Een verstoorde school verdwijnt immers zeer vlug en komt zelden nog in de buurt aan het oppervlak.
 

Met een spinhengel uitrusting is een onderlijn in nylon of fluocarbon steeds aangeraden. Dit met een trekkracht van ongeveer 5kg.
Het kunstaas kan zowat alles zijn, maar neem het in verhouding tot de vis. Dus zeker niet te groot.
Ideaal zijn jigkoppen met veren of gummi omdat je deze nu eenmaal gemakkelijk ver werpt.

Bij het vliegvissen is de afstand vaak een probleem op meerdere exemplaren te vangen. Dit omdat je vaak dichter moet naderen om de vis te bereiken en je zo meer kans maakt om te school te verstoren.
Goede werpers zijn bij ladyfish dan ook steeds in het voordeel.
Het best is om de vlieg of streamer aan hoge snelheid terug binnen te strippen.

Ladyfish is trouwens een zeer goede aasvis voor haai, konings makreel, jacks, zeilvis en talrijke andere soorten. Meestal worden ze aan een vrij drijvende lijn gevist. Enige moeilijkheid is wel om de vissen levend te houden.

Eigen vangsten: Senegal / Florida

Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.