Klik hier om naar index droomvissen te gaan
 
REQUIEM HAAIEN/ SOORT 
 
Ook wel menshaaien of roofhaaien genoemd, is een familie van grondhaaien (Carcharhiniformes).
Zij komen voor in tropische en gematigde
zeeŽn. Er zijn 40tal soorten van requiem haaien.
Identificatie is soms vrij moeilijk, zeker bij jongere dieren.
Hij is een van de taaiste vechters onder de haaien in verhouding tot hun grote.
Het zijn haaien die te vangen zijn in kustgebieden eerder dan in open water. Hierdoor komen ze ook vaker in conflict met mensen dan de andere haaisoorten.

Alle leden van deze familie hebben dezelfde cacharhiniforme kenmerken: ronde ogen en de borstvinnen geheel achter de vijf kieuwspleten gelegen. De meeste soorten zijn levendbarend en kunnen een lengte van enkele meters bereiken.
Blacktip reef shark/Carcharhinus melanopterus 
Max. lengte/gewicht: 200cm. 
Leefgebied/gedrag: Op dieptes van -20 tot -75m. Subtropisch.
De dieren zijn makkelijk te herkennen aan de prominente zwarte uiteinden van hun vinnen (vooral zichtbaar op de eerste rugvin en de staartvin). Het is een van de meest voorkomende haaiensoorten in de tropische koraalriffen van de Indische Oceaan en de Stille Oceaan, waar ze de voorkeur geven aan ondiepe kustwateren. De boven het water uitstekende rugvin is een zeer vertrouwd beeld van deze haaien. De meeste zwartpuntrifhaaien bevinden zich dicht bij richels in koraalriffen en op naburige zandvlakten. Er zijn echter ook enkele gevallen bekend waarbij de haaien rondzwemmen in brak water en zelfs een zeldzame keer in zoet water.
 
Bignose shark/Carcharhinus altimus
Max. lengte/gewicht: 300cm/167 kg. 
Leefgebied/gedrag: Op dieptes van -25 tot -810m. Subtropisch. In de omgeving van de rand van continentale platen en drop-offs. Hoofdzakelijk bodemvis. Zelden in ondiep water.
Atlantic en Indo-Pacific
Copper  shark/Carcharhinus brachyurus
Max. lengte/gewicht: 325cm/304 kg. 
Leefgebied/gedrag: Op dieptes van 0 tot -100 m. Subtropisch. Rift geassocieerd. Zowel kust als offshore. Occasioneel komt hij soms grote baaien binnen of begeeft zich ook op de bodem.
Migreert noordwaarts in lente en zomer en zuidwaarts in herfst en winter.  
Atlantic en Indo-Pacific
Silky shark/Carcharhinus falciformis
De huid is in tegenstelling tot andere haaien waar die als schuurpapier is, eerder zacht en zijdeachtig. Beschouwd als gevaarlijk. 
Max. lengte/gewicht: 350cm/346 kg.
Leefgebied/gedrag: Subtropisch. Atlantic en Indo-Pacific
In de omgeving van de rand van continentale platen en drop-offs, vaak bij diep water riffen. Zowel in open zee als dicht bij de bodem van -18 tot -500 m. Is een snelle en agressieve vis.
Solitair. Vaak in de buurt van scholen tonijn.
 
Dusky shark/Carcharhinus obscurus
Is te herkennen aan zijn vrij lange buikvinnen, de lood-grijze kleur en de korte snuit.
Max. lengte/gewicht: 420cm/346 kg. 
Leefgebied/gedrag: Subtropisch. Atlantic en Indo-Pacific. Zee en brakwater. In kust en offshore waters, maar niet in open oceaan. Volwassen exemplaren meest op dieptes van -200 tot -400 meter. Jonge vissen in ondieper water. Maar ook grotere exemplaren trekken soms naar ondiep water. 
Grote volwassen dieren zijn gevaarlijk.
 

Silvertip shark/Carcharhinus albimarginatus
Max. lengte/gewicht: 300cm/162 kg. 
Leefgebied/gedrag: Op dieptes van -1 tot -800m. Tropisch. Rift geassocieerd. Kust en open zee. Heeft een voorkeur voor eilanden, koraalriffen en banken.
Atlantic en Indo-Pacific.
Eigen vangsten: Madagascar 2013
Spinner shark/Carcharhinus brevipinna
Max. lengte/gewicht: 300cm/89 kg. 
Leefgebied/gedrag: Op dieptes van 0 tot -100m. Subtropisch. In de omgeving van de rand van continentale platen zowel dichtbij de kust als open zee. Vormt scholen. Bij het jagen op aasvis breekt hij geregeld door het oppervlak. Atlantic en Indo-Pacific
Oceanic whitetip shark/Carcharhinus longimanus 
Max. lengte/gewicht: 396cm/167 kg. 
Leefgebied/gedrag: Op dieptes van 0 tot -230m. Subtropisch. Rift geassocieerd. Een oceaan en diep water soort die nu en dan kort bij de kust komt. Normaal te vinden aan het oppervlak boven dieptes van minstens -150 meter. Het is een haai die zelden bang is van mensen en deze ook aanvalt.
Atlantic en Indo-Pacific
Whitetip reef shark/Triaenodon obesu/Witpunt rif haai  
Max. lengte/gewicht: 213cm/18.3 kg. Gemiddeld 160cm.
Leefgebied/gedrag: Tropisch. De witpuntrifhaai is een
zoutwatervis die voorkomt in de tropisch wateren van de Indische- en Grote Oceaan. De soort is voornamelijk te vinden in zeeŽn, grotten, wateren op een harde ondergrond en koraalriffen. De diepte waarop de soort voorkomt is -1 tot -330 meter onder het wateroppervlak. Deze haai is niet agressief
De haai jaagt vooral 's nachts. Hij kan met zijn slangachtige lichaam diep in spleten en holen van het koraalrif doordringen op zoek naar zijn prooi. Overdag rust hij vaak op de zandbodems van koraalriffen of op de bodem van grotten, waar zich meerdere exemplaren kunnen verzamelen. Het dieet van de vis bestaat hoofdzakelijk uit dierlijk voedsel.
Galapagos  shark/Carcharhinus galapagensis 
Max. lengte/gewicht: 370cm/85 kg.
Leefgebied/gedrag : Op dieptes van -1 tot -286 m. Tropisch. Een plaatsgebonden veel voorkomende haai. Zowel kort bij de kust als in open zee bij continentale platen. Verkiest helder water met koraal of zandbodem. Legt grote afstanden af in open oceaan tussen verschillende eilanden. Kleinere exemplaren komen voor in ondiep water tot -25 m en minder. Voed zich meestal op de bodem maar laat het niet om ook aan het oppervlak te jagen.
Atlantic en Indo-Pacific
Bull shark/Carcharhinus leucas
Is te herkennen aan zijn korte ronde snuit, het gebrek aan markeringen op de vinnen en zijn vrij kleine ogen. Verder een grijze tot grijs bruine rug en flanken. 
Max. lengte/gewicht: 350cm/317 kg. 
Leefgebied/gedrag: Op dieptes van -1 tot -152 m. Subtropisch. Atlantic en Indo-Pacific.
Zowel in zoet zout als brakwater. Een kust en zoetwater haai. Trekt geregeld ver een rivier op of gaat diep in baaien. Kan grote afstanden afleggen in korte tijd, tot 180 km in 24 uur. Verplaatst zich van zoet naar zoutwater. Volwassen exemplaren worden regelmatig aangetroffen in rivier mondingsgebied.
Is vaker geneigd om zijn voedsel te zoeken in ondiep water dan andere haaien en daardoor voor zwemmers gevaarlijk. Waarschijnlijk een van de gevaarlijkste tropische haaien.
 
Blacktip shark/Carcharhinus limbatus
Hun naam kregen ze door de zwarte uiteinden aan de vinnen.
Max. lengte/gewicht: 275cm/135 kg.  Gemiddeld gewicht 37kg.
Leefgebied/gedrag: Op dieptes van 0 tot -64m. Subtropisch. Atlantic en Indo-Pacific.
Kust en open zee. Zout en brak water. Begeeft zich geregeld  in rivier, deltagebied, mangrove en modderige baaien. Bodem geassocieerd.  Jonge dieren vaak nabij het strand.
Alleen gevaarlijk wanneer men hem uitdaagt.
Een van de kleinere haaisoorten. Vaak gevangen door strandhengelaars. Een haaisoort die zich erg agressief verzet aan een lichte hengeluitrusting.
Is een van die haaisoorten die goed te vangen is aan kunstaas. Kleine pluggen en loodkopjiggen zijn het populairst.
Ook aan de vliegenhengel is deze haai te vangen. Het gebruik van een zware fluocarbontip en een kort stuk titanium leader is noodzakelijk.
 
Sandbar shark/Carcharhinus plumbeus
Max. lengte/gewicht: 250cm/117 kg. 
Leefgebied/gedrag: Op dieptes van -1 tot -1800m. Subtropisch. Atlantic en Indo-Pacific.
Kustgebied als open oceaan. In de omgeving van diep water en continentale platen. Regelmatig in baaien, riviermonding en havens op zoek naar voedsel.
Is een van de meest voorkomende grotere haaien in kustgebied
Vermijd zandige bodem en surf zones. Bodem geassocieerd.
 
Caribbean reef shark/Carcharhinus perezii
Max. lengte/gewicht: 300cm/69 kg. 
Leefgebied/gedrag: Op dieptes van -1 tot -65m. Subtropisch. Rift geassocieerd. Op continentale platen vaak nabij drop-offs of aan de rand van riffen. Gewoonlijk te vinden op riffen op minder dan -30 meter diep. Rust op de bodem.
Atlantic
Pigeye shark/Carcharhinus amboinensis 
Max. lengte/gewicht: 280cm. 
Leefgebied/gedrag: Op dieptes van 0 tot -150m. Tropisch.  Rif geassocieerd. Brak en zout. Een kustsoort, veelvuldig in ondiep water en dichtbij de kust. Langs de surf lijn en langs stranden. Ook in ondiep water van mondingen en baaien. Maar ook in open kustwater. 
Atlantic
Grey reef shark/Carcharhinus amblyrhynchos
Max. lengte/gewicht: 255cm.
Leefgebied/gedrag: Op dieptes van -1 tot -100m. Tropisch. Algemeen op koraalriffen maar regelmatig in dieper water en bij drop-offs en open zee. In atol en ondiepe lagunes en gebieden met felle stroming. Dichtbij de bodem. Vormt scholen in favoriete gebieden. Is minder actief overdag en meer tijdens de schemering.
Indo-Pacific

Vistechnieken algemeen haaien/grondhaai

Klik hier voor dit artikel
 
Eigen vangsten Requiem haaien

Requiem haai (wit tip) gevangen in Madagascar in 2011.

 


 

Links naar Video's Youtube
https://youtu.be/rCmxxAY7YUw
https://youtu.be/-TnEfeuk2z8
 

 

Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.