Klik hier om naar index droomvissen te gaan
Er zijn verschillende soorten van ruwe haaien afhankelijk van het gebied. Ze verschillen op het eerste gezicht weinig en verwarring bij de identificatie is vrij vlug gebeurd, zeker bij jonge dieren.

Ruwe haai/Steenhaai/Tope Shark/Galeorhinus galeus 
 
   
 
Foto internet


 

Max. lengte/gewicht:
195 cm/45 kg. Maximum gewicht in onze streken circa 25kg.
Leefgebied/Gedrag:
Is te vinden in koudere, gematigde klimaten zowel als tropische. Bij ons slechts occasioneel te vangen. Als nachtrovers houden ze zich overdag uitsluitend nabij de bodem op, en geven daarbij de voorkeur aan dieptes tussen -40 en -100 meter. Ze verplaatsen zich daarbij nauwelijks. Het best is deze rover te vangen bij nacht in periodes waarbij hij op makreel jaagt. (juni tot oktober). Dan jaagt deze vis ook op half water. Hij jaagt in kleine scholen.
Voeding: alle vissen en dieren in prooigrote, in hoofdzaak bodemvissen.

Vistechniek extra

Vangstseizoen:
Beste periode de zomermaanden.
Dan komen ze op de Noordzee overal wel een beetje voor.
Het vissen vanaf de kant is wat moeilijker, maar zeker niet onmogelijk.
 
Waar de bodemstructuur zanderig of wat grof is kunnen we ze aantreffen, en dan met name in stroomgeulen. 
Enkele plekken waar je een grotere kans hebt om ze tegen kunnen komen is het slufterstrand op de maasvlakte, Oosterschelde en de zuidoost kust van Texel en Terschelling.
Vismethode:
Lokaas: Een rubby dubby aan de zijkant van de boot bevestigt, net onder het wateroppervlak is vaak noodzakelijk om de vissen te lokken. In het kielwater ontstaat dan al spoedig een vaak kilometers lang geurspoor. Rondtrekkende of op de bodem liggende haaien komen er met wat geduld gegarandeerd op af.
Viswijze: 's nachts worden de vissen in de nabijheid van de boot gevangen. Overdag biedt men het aas het best aan in het reukspoor van de rubby dubby op de bodem. Afhankelijk van de stroming tot 50 meter achter de boot. Men vist met een bodemlood.
Als aas gebruik je volledige, halve of gefileerde makreel of een andere vissoort.
Een lijn met trekkracht van 10-20 kg is meestal voldoende. Als haak neem je 6/0 tot 8/0.
Aanbeet: Met de duim op de spoel wacht je op de beet. Bij de eerste rukjes geef je meteen lijn. De vis zwemt soms een behoorlijk stuk weg, maar wacht met aanslaan. Na een pauze die ons vaak het ergste laat vrezen, trekt de vis terug lijn. Nu pas laten we de lijn op spanning komen en zetten de haak. Na een vaak hevig verweer dat tot 15 minuten kan duren komt de vis gemakkelijk mee.
Landing: De meest gebruikelijke manier is de vingreep.  Men pakt de vis eerst aan de basis van de borstvin en dan met de andere hand aan de staartwortel, waarna men hem uit het water tilt. In deze volgorde, want een rondslingerende haai kan ernstige wonden veroorzaken. Op deze manier hoeft een gaf niet en kan je de vis onbeschadigd terugzetten.

Vistechnieken algemeen haaien/grondhaai

Klik hier voor dit artikel
 
 


 

Links naar Video's Youtube
tope tactiek: https://youtu.be/Qe7ka09MPqA
Aan lichte uitrusting: https://youtu.be/UJQvY6Q8FjY
 
 
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.