Voorn is een verzamelnaam voor een aantal vissoorten behorende tot de eigenlijke karpers (Cyprinidae). Voorn wijst niet op een apart geslacht, familie of soort, maar is een naam in de volks- en vissersmond gebruikt voor een aantal vissen die gelijkaardige kenmerken hebben
Als voorn-soorten worden in dit hoofdstuk enkel de Blankvoorn en Donau voorn behandeld.
Andere soorten zoals de ruisvoorn en kopvoorn  worden apart behandeld wegens de afwijkende vismethode.
Verder heb je nog de bittervoorn, maar die is slechts voor aquariumhouders interessant.