Klik hier om naar index droomvissen te gaan

Grondel/Gobio gobio/grondeling/geuvel
 
Max. lengte/gewicht: 20cm. NL record 19.6 cm - 1986.
Buitenlandse benaming: Engels: gudgeon - Frans: Goujon - Duits: grundling - Italiaans:l gobione - Deens: grundling - Zweeds: sand grypare - Pools: kietb - Fins: rantatoro - Russisch: peskarj/stolbetz - Tsjechisch: hrez/risek.
Leefgebied/Gedrag:
De grondel is vrij algemeen voorkomend  in zowel stromend of stilstaand water. Zijn ook vaak terug te vinden in zandwinningputten. Vrij algemeen, en hier en daar soms massaal. Van Europa tot aan China. Hij ontbreekt in Spanje en Portugal, in het noorden van Zweden, Noorwegen, Schotland en IJsland. In ItaliŽ komt hij alleen voor in het gebied van de Po, Etsch en Isondo.
Het zijn bodemvissen die zich hoofdzakelijk voeden met levende, dierlijke organismen. Hun natuurlijke habitat is helder, liefst stromend water met zand of grindbodem, Bij het zoeken naar voedsel mijden ze ook geen modderbodem. Vrijwel steeds in de oeverzones. Hij komt meestal voor in kleine tot grote scholen. In de zomer op ondiepe plaatsen, in de winter eerder diepere plaatsen. Grotere dieptes mijden ze echter steeds. Paait in de maanden mei-juni op ondiepe plaatsen met lichte stroming en een bodem van fijn grind.
Vistechniek:
Is te klein om enige betekenis te spelen als sportvis. Gericht wordt hij alleen bevist als hij moet dienst doen als  aasvisje.
Het best gaat dit met een vaste hengel en een ultra licht tuigje.
Als aas: maden, vers de vase, deeg. Dit bieden we aan op of nabij de bodem. Als lokaas kan gewone leem enorm goede resultaten geven. Hij kan gedurende het gehele jaar gevangen worden.
Om hem gericht te bevissen moet je echter wel een goede stek weten waar hij massaal voorkomt. Vaak zijn dit zandwinningputten.
Eigen vangsten: Als bijvangst of gericht in vijvers waar ze talrijker voorkomen
 

Zwartbek grondel/Neogobius melanostomus
 

Foto's Peter van der Sluijs
Max. lengte/gewicht: 25cm. Nederlands record 2008: 18.2cm.
Leefgebied/gedrag: Zowel in zout als zoet water.  Leeft vooral in zee en kustwateren. Komt van oorsprong voor in de Donau, de Zwarte Zee, Kaspische Zee en de Zee van Azov. Momenteel in Belgie erg in opkomst, zeker in zoetwater waar verwacht wordt dat hij binnen afzienbare tijd als een plaag kan uitgroeien.
Mogelijk is de zwartbekgrondel in Nederland geÔntroduceerd via de lozing van ballastwater van schepen, en van hieruit verspreid hij zich ook in Belgie.
Voorkeur voor water met veel schuilmogelijkheden zoals rotsen, puin, basaltblokken of beschoeiing.
In de paaitijd (april-september) krijgt het mannetje van de zwartbekgrondel een compleet zwart lichaam.
Eigen vangsten: de laatste tijd geregeld tijdens het wedstrijdvissen met de vaste stok. Is sterk in opkomst in onze regios en komt in veel wateren een plaag.
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.