Klik hier om naar index droomvissen te gaan

Pos/Gymnocephalus cernuus/Acerina cernua/schele pos
 
Max. lengte/gewicht: 25cm. NL/BE record 20 cm - 2022
Leefgebied/Gedrag: Algemeen voorkomend in zoet en brak water in Noord en Middel Europa. Schoolvormend. Ze houden zich meestal op nabij de bodem. In de winter trekken ze naar diepere delen maar ze gaan niet echt in winterrust. Een vrij langzame groeier. 11 cm in 4 jaar. 
Voeding: voornamelijk vlotkreeftjes,muggenlarven, kleine weekdiertjes, tubifex en viskuit.
Paait in ondiepe plekken langs de oever in maart tot mei. 
Vistechniek:
Is meestal een ongewenste bijvangst tijdens het vissen met de vaste stok op of tegen de bodem.
Als gevolg van zijn enorme vraatzucht en in verhouding grote muil slikt hij het aas vaak diep en is onthaken lastig.
Wordt bijna steeds gevangen op de bodem met wormen, maden en muggenlarven.
Eigen vangsten: regelmatig tijdens het vaste stok vissen

 

Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.