Klik hier om naar index droomvissen te gaan

Rivierdonderpad/Cottus perifretum
 
Max. lengte: 15cm.
De rivierdonderpad (Cottus perifretum) is een bodemvis uit de familie van de donderpadden (Cottidae).
De flanken zijn afhankelijk van de bodemkleur bruin tot grijskleurig met donkere vlekkerige banden dwars op het lichaam.
Lijkt sterk op de Beekdonderpad. Bij de Rivierdonderpad zijn echter de flanken ruw bij jonge vissen of zijn er stekeltjes aanwezig vanaf de borstvin tot minimaal aan de tweede rugvin. Deze stekels zijn zichtbaar en voelbaar. Net als de Beekdonderpad heeft de Rivierdonderpad een dikke kop en een brede, onderliggende mond. De ogen liggen dicht bijeen boven de kop. Schubben ontbreken.
Leefgebied/gedrag:
Het leefgebied bestaat uit rivieren, beken, meren, kanalen, vaarten en sloten. In stagnante watertypen zoekt rivierdonderpad plaatsen met hogere zuurstofgehalten op zoals oevers met windwerking of onder stuwtjes waar water overheen valt. De soort is nachtactief en eet prooien zoals vlokreeften, waterpissebedden, muggenlarven, kleine visjes of visseneieren. Overdag verschuilen rivierdonderpadden zich tussen stenen of andere vormen van beschutting zoals boomwortels of tussen oeverbeschoeiing.
Stenen, of andere beschutting als boomwortels of tussen oeverbeschoeiing worden als nestholte gebruikt. Het vrouwtje legt hier haar eitjes in de periode maart - april. Nadat het mannetje de eitjes bevrucht heeft bewaakt hij het nest.

Komt voor in Groot-BrittanniŽ, en de westelijke delen van de stroomgebieden van rivieren in Frankrijk, BelgiŽ en Nederland die uitkomen op de Atlantische Oceaan en de Noordzee.
Vismethode: Enkel als bijvangst.
Eigen vangsten: Ardennen BelgiŽ
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.