Klik hier om naar index droomvissen te gaan
 
Ponen/soort 
 
De ponen (Triglidae) zijn een familie van op de bodem levende zeevissen die ook wel knor- of zeehanen worden genoemd. In tegenstelling tot de meeste vissen kunnen soorten uit deze familie geluid voortbrengen wanneer er gevaar dreigt. Het knorrende geluid wordt geproduceerd door de zwemblaas te laten trillen. Hieraan is ook de naam knorhaan te danken.
Ponen hebben een zeer brede kop (klein percentage visvlees) en hebben zeer vast visvlees. Rode ponen worden bij ons als volledige vis verkocht omdat dit mooi oogt. Het is een zeer lekkere vis in vissoepen.
Triglidae komen in alle zeeŽn voor en leven vooral op zanderige of weke grond, waarin ze met hun buikvinnen naar voedsel zoeken. Ze leven tot op een diepte van -300 meter. Ze voeden zich met vissen, kreeftjes en schelpdieren.
Er komen 8 soorten ponen voor in Europese waters maar slechts 3 zijn algemeen. .
Vistechniek soort:
Ponen zijn uitgesproken zomervissen van het diepere water. De watertemperatuur moet minimaal 12oC zijn. In het voorjaar trekken ze via Het Kanaal de Noordzee op. De kans ze vanaf de kant te vangen is vrijwel nihil, Er wordt niet echt gericht op gevist, daarvoor is hij te klein. Meestal als bijvangst tijdens het vissen op de bodem achter platvisachtigen.
Wil je er toch gerichter op vissen, gebruik een schuivende of vaste dwarrellijn. Afhouders gaan ook.
Vis wel steeds vlakbij de bodem.
Ponen hebben een grote bek, dus je haakje is niet snel te groot.
 
 
Rode poon/Chelidonichtus lucerna/Knorhaan/Zeehaan
Max. lengte/gewicht: De volwassen rode poon is gemiddeld 30 cm lang, maar kan maximaal 75 cm lang en 6 kg zwaar worden. Nederlands record 2008: 64cm 3215gr.
Leefgebied/gedrag: Deze soort komt voor in het noordoosten en het oosten van de
Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. De rode poon is een zoutwatervis van de Atlantische kusten (estuaria, lagunes en brakke zeeŽn) van Afrika en West-Europa die leeft op een diepte van -20 tot -300 m onder het wateroppervlak. In het voorjaar trekken zij het Kanaal binnen naar de zuidelijke Noordzee. Langs de kusten van de Lage Landen zijn ze dan algemeen, maar niet zo algemeen als de grauwe poon.
Eigen vangsten: Noordzee Belgische kust bij het bootvissen. Geen eigen foto

Grauwe poon/Eutrila gurnardus
Max. lengte/gewicht: Ze kunnen tot 60 centimeter groot en 0.95kg zwaar worden, maar het merendeel van de gevangen vis is ongeveer 20 centimeter groot.
Nederlands record: 1985: 400gr  1988: 37cm.
Leefgebied/gedrag:

Eastern Atlantic: Norway to Morocco, Madeira, and Iceland. Also known from the Mediterranean and Black Sea
De grauwe poon is de meest algemeen voorkomende poon-soort in de Noordzee. In de zomer verblijven ze massaal in de ondiepe zuidelijke Noordzee. Als het kouder wordt zoeken ze dieper en warmer water op.
De grauwe poon is een bodembewoner en wordt daarom vaak als bijvangst meegevangen met ander bodemvis (schol, tong). Zelf is de Grauwe poon nauwelijks van commercieel belang.
Grauwe ponen leven van garnalen, andere kleine kreeftachtigen en kleine vis (waaronder jonge wijting en haring).

 
Engelse poon/Aspitriglia cuculus 
Max. lengte/gewicht: Lengte max 50cm. Nederlands record 2011: 33cm 360gr.
Leefgebied/gedrag: De vis prefereert een gematigd klimaat en leeft hoofdzakelijk in de Atlantische Oceaan. Bovendien komt de Engelse poon voor in de Middellandse Zee. De diepteverspreiding is
-15 tot -400 m onder het wateroppervlak.
De Engelse poon komt vooral voor langs de Engelse en Ierse kusten, van daar de naam. Deze poon komt weliswaar ook voor in de Noordzee, maar is zeldzaam langs onze kusten.
 
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.