klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
LEIE
Foto's
Leie te Wervik
 
Gegevens De Leie (inclusief toeristische Leie) is gelegen in de provincies West- en Oost Vlaanderen. Met een totale lengte van 67,4 kilometer vormt het de verbinding vanaf de Franse grens (ter hoogte van de plaats Komen) tot aan de Ringvaart in Gent. Vanaf Deinze gaat het kanaal over in de toeristische Leie. De gemiddelde breedte op de Leie is 57 m. De toeristische Leie heeft een breedte van circa 45 meter. In totaal zijn er zes stuwpanden namelijk; Grensleie-Menen, Menen-Harelbeke, Harelbeke-Sint Baafs Vijve, Sint Baafs Vijve-Deinze, Deinze-Sluis Astene, Sluis Astene-monding. Er zijn drie verbredingen in het kanaal. Twee zwaaikommen, één ter hoogte van Deinze en een zwaaikom ter hoogte van Zulte. Ter hoogte van de aansluiting met het kanaal Roeselare Leie is een kanaalverbreding aanwezig.
De waterdiepte op de onderzochte locaties varieert van gemiddeld 3,5 meter in de Leie tot 2 á 2,5 meter in de Toeristische Leie. Het doorzicht varieert van 0,3 tot 0,7 meter. Het bodemsubstraat is veelal klei. De dikte van de sliblaag varieert van vrijwel niets tot lokaal 0,4 meter. De oevers van de Leie zijn beschoeid en over het algemeen vrij van vegetatie. In de Toeristische Leie zijn de oevers deel beschoeid met houten damwand of afgekalfd. Op de afgekalve delen groeit emerse vegetatie in de vorm van kleine lisdodde, riet en watermunt.
 
Vissoorten Tijdens hengelwedstrijden worden hier hoofdzakelijk voorns gevangen gevolgd door brasem.
Er is ook een mooi bestand van grote karper aanwezig. (zeker in de grensleie)

Visbestandsopname 2018:
In totaal zijn 20 vissoorten aangetroffen namelijk, aal, alver, baars, blankvoorn, brasem, giebel, (spiegel-) karper, kolblei, pos, snoekbaars, snoek, bittervoorn, ruisvoorn, vetje, zeelt, bermpje, riviergrondel, winde, blauwband en zwartbekgrondel. De omvang van het visbestand is geschat op 49,6 kg/ha en 978 stuks/ha. De visbiomassa bestaat met name uit brasem (60%). Op basis van aantal bestaat het bestand met name uit brasem (46%), baars (15%), blankvoorn (14%) en zwartbekgrondel (11%).
Er is ook een mooi bestand aan grote karper en snoekbaars aanwezig.
De conditie van de aangetroffen vissoorten kan als normaal tot goed worden beschouwd.

De omvang van de visbestanden in de verschillende stuwpanden verschillen onderling sterk van elkaar. In de drie meest bovenstrooms gelegen stuwpanden is de omvang van het visbestand gering (variërend van 12,4 tot 34,2 kg/ha). Meer benedenstrooms is het visbestand van grotere omvang. In stuwpand Sint-Baafs-Vijve – Deinze wordt het meest omvangrijke visbestand gevonden (123,0 kg/ha). In stuwpand Sluis Astene – monding Ringvaart is het visbestand relatief fors (106,5 kg/ha) en is de soortenrijkdom het hoogst. Het tussenliggende stuwpand Deinze (Leie)-Sluis Astene heeft daarin tegen een relatief laag visbestand (37,7kg/ha).
 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
 Stekken

Menen, vaak mooie voorn met vissen van 150 tot 500gr.
Wervik, hier heb je meer kans op grote brasen
Beide plaatsen zijn ook goed voor grote karper.
 

Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.