klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Kanaal Bocholt - Herentals/Kempisch kanaal/Maas-Scheldekanaal
  Foto's

 
  Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld. e
  Gegevens Het kanaal Bocholt-Herentals is gelegen in de provincie Limburg en Antwerpen. Het kanaal loopt van Bocholt via de plaatsen Neerpelt, Lommel en Geel naar Herentals. Het water van het kanaal wordt aangevoerd vanuit de Zuid-Willemsvaart. Benedenstrooms, bij Herentals, staat het kanaal in verbinding met het Albertkanaal. Het kanaal verbindt de Zuiid-Willemsvaart te Bocholt en eindigt in het Albertkanaal te Herentals.
Het kanaal heeft een lengte van circa 56 kilometer en een gemiddelde breedte van ongeveer 34 meter. In totaal bevinden zich tien sluizen in het kanaal. Het merendeel van deze sluizen bevinden zich op het grondgebied van Antwerpen. In deze provincie is het kanaal smaller en is er minder (beroeps)scheepvaart. Binnen het kanaal bevinden zich enkele verbredingen en kleine zwaaikommen. Daarnaast zijn er enkele buitendijkse paaiplaatsen aanwezig. De oevers zijn grotendeels versterkt met beton of steen. Op enkele trajecten is vooroeverbescherming aangebracht in de vorm van houten palen, die aan de bovenzijde zijn voorzien van een kunststof opzetstuk.
 De waterdiepte is gemiddeld 2.5/3 meter. Het doorzicht varieerde tijdens de bemonstering van 0,5 tot 1,5 meter. Het bodemsubstraat is veelal zand en is nagenoeg vrij van slib. De oevers worden gekenmerkt door damwand. Er is vrijwel geen vegetatie aangetroffen. Op enkele locaties is een minimale bedekking grof hoornblad en smalle waterpest waargenomen.
 
  Vissoorten

Een water met een grote soorten diversiteit.

Visbestandsopname 2018:
Bij de huidige bemonstering zijn in totaal negentien vissoorten aangetroffen exclusief hybride namelijk, snoek, aal, alver, baars, blankvoorn, brasem, Europese meerval, karper, kolblei, pos, snoekbaars, ruisvoorn, sneep, winde, Kesslers grondel, marmergrondel, roofblei, zonnebaars en zwartbekgrondel. Het merendeel van de soorten behoren tot het eurytope gilde namelijk, snoek, aal, alver, baars, blankvoorn, brasem, Europese meerval, karper, kolblei, pos en snoekbaars.
De omvang van het visbestand in het kanaal Bocholt-Herentals is geschat op 96,8 kg/ha. De visbiomassa wordt grotendeels gevormd door de algemeen voorkomende soorten blankvoorn (50%), brasem (21%), karper (10%) en baars (8%). Bij brasem zijn het vooral de grootste lengteklassen die een groot aandeel in de totale biomassa hebben.
De soortenrijkdom en aantallen zijn in de verbredingen talrijker dan elders.
 
  Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
  Bijzonderheden Op sommige plaatsen zijn er koelwaterlozingen, wat op die plaatsen grote karper voorbrengt.

Dit kanaal is een topwater voor de karper vissers, op sommige plaatsen zijn er koelwaterlozingen waar de karpers zich verzamelen .

Veel recordkarpers komen van dit water en je vind er dan ook vaak nationale en

internationale karperspecialisten langs de oever.

Vele 40-ponds karpers, verscheidene 50 ponders en zelfs exemplaren tot kort aan de 70 pond grens zwemmen er rond.Tijdens de week kan het heel druk zijn met boten , in het weekend  is het veel rustiger en heb je hier weinig hinder van.
Tijdens de week heb je er vaak last van versassende boten, maar in het weekend tot maandag morgen meestal niet.
 

   Stekken ---Tussen sas 7/8 is een beroemd stuk voor grote karper. Het water is er ook iets warmer.
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.