klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Boven Schelde
Foto's

Stuw Kerkhove
Plan
 
Gegevens De Boven-Schelde, gelegen in de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen is volledig gekanaliseerd en heeft een oppervlakte van 267,4 ha. De lengte van het kanaal op het grondgebied van het Vlaamse Gewest bedraagt 49,3 km.
In het kanaal bevinden zich drie sluis-stuwcomplexen die het kanaal opsplitsen in vier stuwpanden: Merelbeke tot Asper, Asper tot Oudenaarde, Oudenaarde tot Kerkhove en Kerkhove tot de grens met WalloniŽ. Het kanaal wordt intensief gebruikt door scheepvaart.
Het kanaal is gemiddeld 3 tot 4 meter diep. Het doorzicht bedroeg tijdens de bemonsteringen gemiddeld 0,5 meter. Het bodemsubstraat is veelal klei met in de hoofdvaart weinig slib. In de havens is de sliblaag wel aanzienlijk (>0,5 meter) . De oevers worden verstevigd met damwand en stortsteen. Vegetatie is niet tot nauwelijks aanwezig. Lokaal wordt een beperkt areaal riet gevonden.
 
Vissoorten Visbestandsopname 2018:
Bij de visstandbemonstering op de Boven-Schelde zijn in totaal 21 vissoorten aangetroffen namelijk, snoek, aal, alver, baars, blankvoorn, brasem, Europese meerval, giebel, karper, pos, snoekbaars, bittervoorn, ruisvoorn, vetje, zeelt, kopvoorn, riviergrondel, winde, blauwband, zonnebaars en zwartbekgrondel. Het merendeel van de soorten behoren tot het eurytope gilde namelijk, snoek, aal, alver, baars, blankvoorn, brasem, Europese meerval, giebel, karper, pos en snoekbaars.
Er zijn ook 27 Chinese wolhandkrabben en 71 gevlekte Amerikaanse rivierkreeften aangetroffen.

In het stuwpand Kerkhove-WalloniŽ is de soortenrijkdom het laagst en in het stuwpand Oudenaarde-Kerkhove is het aantal gevangen soorten het hoogst.

De omvang van het visbestand in de Boven-Schelde is geschat op 39,9 kg/ha. De visbiomassa wordt grotendeels gevormd snoekbaars (42%), aal (18%) en brasem (15%). Voor de overige soorten is het aandeel gering. Op basis van aantallen is de omvang van het visbestand in de Boven-Schelde geschat op 567 stuks/ha. Zwartbekgrondel heeft een aandeel van (34%) gevolgd door de soorten blankvoorn (18%), brasem (16%) en snoekbaars (11%). Voor de overige soorten is het aandeel gering (<6%).
 

Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
Bijzonderheden  
   
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.