klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Fort van Oelegem
Foto's

 
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens Het Fort van Oelegem is gelegen in de provincie Antwerpen nabij het plaatste Oelegem. Het water heeft een oppervlakte van 5,93 hectare, is gemiddeld 3 meter diep en heeft een oeverlengte van 2,1 kilometer.
Breedte 40 tot 50 meter. Diepte 2.5 tot 4 meter. 
De waterdiepte in de gracht van het fort is gemiddeld drie meter. Het doorzicht bedroeg tijdens de bemonstering één meter. Er is vrijwel geen slib aanwezig op de zandbodem.

De gracht is een antitankgracht rond het fort en je mag alleen vissen vanaf de buitenste oever. De oever is meestal natuurlijk. Er is wel veel begroeiing van bomen en struiken die overhellen tot in het water maar de visstekken zijn toch goed bereikbaar. Ook waterplanten waaronder waterlelies.
De wagen kan vlakbij de meeste stekken geparkeerd worden.
 
Vissoorten Visbestandsopname 2018:
In totaal zijn vier vissoorten aangetroffen namelijk, baars, blankvoorn, brasem en snoek. De soortenrijkdom is daarmee laag.
De omvang van het bestand wordt geschat op 11,7 kg/ha en 170 stuks/ha. De visbiomassa bestaat met name uit snoek (58%) gevolgd door de soorten brasem (20%) en baars (18%). Blankvoorn heeft het kleinste aandeel (5%). Op basis van aantal is baars het meest abundant (86%), gevolgd door snoek (10%).
Het aangetroffen visbestand in het heldere en voedselarme Fort van Oelegem is laag.

Volgens de plaatselijke karpervissers zwemt er een mooi karperbestand rond met vissen van 15 tot 20kg.
 
Vergunning

Visvergunningen voor de fortgracht kunnen worden aangevraagd via jornevdc@fortoelegem.be

Deze vergunningen zijn gratis en het enige wat nodig is, is een kopie van je (geldige) visverlof van de Vlaamse overheid.

Bijzonderheden

Via de Goorstraat zijn de meeste stekken vlot te bereiken.
Het fort kan ook bezichtigt worden en is tevens een vleermuizen reservaat. 

 Stekken Het Fort van Oelegem wordt niet intensief bezocht door hengelaars. Enkel in de zomerperiode is er sprake van hengeldruk. Dit blijft vaak beperkt tot een drietal karpervissers. Naast karpervissers zijn er ook roofvissers actief.

Je vindt de locale karpervissers meestal achter de ruiterclub van Oelegem.
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.