<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Kanaal Brussel / Charleroi
Foto's
 
Plan  
 
Gegevens Het kanaal Brussel-Charleroi bevindt zich in de provincie Vlaams-Brabant en loopt van Lembeek tot aan Brussel. Het kanaal wordt gevoed door de Samber en staat daarnaast in verbinding met het Canal du Centre. Het kanaal heeft een lengte van bijna 14 kilometer en een gemiddelde breedte van circa 31 meter. Noordelijk van Brussel gaat het kanaal over in het kanaal Brussel-Schelde. Op het traject van Charleroi naar Brussel bevinden zich vier sluizen. Binnen het kanaal zijn enkele bredere delen aanwezig en slechts enkele kleine zwaaikommen.
Het kanaal bestaat uit vijf stuwpanden gescheiden door een viertal sluizen namelijk; Lembeek – sluis 6, Halle – sluis 7, Lot –sluis 8, Ruisbroek (St.-Pieters-Leeuw) – sluis 9 en St. Jans – Molenbeek – sluis 10.
 
Vissoorten Visbestandsopname 2017:
Bij de huidige bemonstering zijn in totaal twaalf vissoorten gevangen, namelijk: baars, blankvoorn, brasem, giebel, kolblei, pos, snoekbaars, bittervoorn, zeelt, riviergrondel, winde en zwartbekgrondel.
De omvang van het visbestand is geschat op 25,1 kg/ha en 1.119 stuks/ha, hetgeen een gering bestand is. De visbiomassa bestaat met name uit brasem (51%) en blankvoorn (35%), gevolgd door de predatoren baars (7%) en snoekbaars (6%). Op basis van aantallen zijn het eveneens de soorten brasem (63%) en blankvoorn (27%) die het bestand aanvoeren. Baars heeft van de predatoren het grootste aandeel (7%).
De visbestanden uit de verschillende stuwpanden verschillen onderling sterk van elkaar. Wel kan gesteld worden dat het visbestand in alle panden laag is. Het hoogste visbestand wordt gevonden in stuwpand sas 7-8. Het laagste visbestand is gevonden in stuwpand sas 6-7.
Uit het overzicht blijkt dat het huidige visbestand op het kanaal Brussel-Charleroi als één van de laagste bestanden kan worden beschouwd in het Vlaams Gewest.
 
Vergunning Visverlof van de Vlaamse gemeenschap.
 Stekken  
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.