klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Kanaal Nieuwpoort - Duinkerke
Foto's
     
Plan  
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.even
Gegevens Het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke is gelegen in de provincie West-Vlaanderen. Het vormt het verbindingskanaal tussen de Franse plaats Duinkerke en de Belgische plaats Nieuwpoort. Vanaf de Belgische grens tot aan de plaats Nieuwpoort heeft het kanaal een lengte van 18,9 kilometer. De gemiddelde breedte is 20 meter. Het kanaal wordt gescheiden door een sluis en bestaat hierdoor uit de twee delen; Nieuwpoort-Veurne en Nieuwpoort-Belgische grens. In het kanaal zijn twee verbredingen aanwezig. Ter hoogte van de N355 te Nieuwpoort is een zwaaikom aanwezig. In het centrum van Veurne is een oud insteekdok, (tegenwoordig in gebruik als jachthaven) gelegen.
De waterdiepte is gemiddeld twee tot twee en halve meter. Het bodemsubstraat bestaat met name uit zand en slib. De slibdikte is lokaal tot 0,4 meter. De oevers zijn veelal beschoeid, lokaal zijn deze begroeid met een klein areaal aan riet en pitrus.
Meestal lichte stroming aanwezig door sluiswerking.
 
Vissoorten Een duidelijk voorn - brasem - paling water.
Het roofvisbestand bestaat hoofdzakelijk uit baars en kleine snoekbaars. De paling is hier de grootste predator. 
Visbestandsopname 2018

In totaal zijn 18 vissoorten gevangen namelijk, aal, alver, baars, blankvoorn, brasem, driedoornige stekelbaars, kolblei, pos, snoekbaars, snoek, bot, ruisvoorn, zeelt, winde, harder (spec)., haring, sprot en zeebaars. De omvang van het visbestand is geschat op 52,1 kg/ha en 532 stuks/ha. De visbiomassa bestaat met name uit brasem (32%), aal (24%) en blankvoorn (21%). Op basis van aantal bestaat het bestand met name uit baars (41%), blankvoorn (19%) en brasem (14%). De conditie van de aangetroffen vissoorten kan als normaal tot goed worden beschouwd.
De omvang van de visbestanden in de twee stuwpanden verschillen onderling sterk van elkaar. Het meest omvangrijke visbestand wordt gevonden in het stuwpand Veurne-Franse grens (77,4 kg/ha en 789 stuks/ha).  In de zwaaikom ter hoogte van de N355 is een omvangrijk visbestand geraamd (223,1 kg/ha en 152 stuks/ha). De biomassa bestaat voor het grootste deel uit brasem. In het insteekdok te Veurne is geen vis aangetroffen.
HENGELVANGST GEGEVENS tijdens wedstrijden 2016/2018:
Het merendeel van de vangst bestaat uit brasemachtigen gevolgd door voornachtigen. Het aandeel overige soorten is beperkt en is ten opzichte van eerdere jaren afgenomen.
 
Vergunning Om te mogen vissen op het kanaal van Nieuwpoort – Duinkerke heb je enkel een Vlaams visverlof nodig. Deze kan je vinden in elk B-post kantoor in BelgiŽ.
Nachtvissen is toegestaan op het kanaal van Nieuwpoort – Duinkerke. Je hebt hiervoor wel een groot visverlof nodig
 
 Stekken

De N39 of Veurnekeiweg loopt een heel eind naast het kanaal.

Langsheen dit stuk kanaal zijn er heel wat vistekken vlot te bereiken.

Hier kan je altijd wel ergens parkeren en sta je vlakbij je visstek geparkeerd.

Bij de Kajakclub van Veurne zijn er wel enkele steigertjes waar je in de winter lekker rustig kan vissen.

Langsheen het Rozebrugpad of bij de Rozebrug in Veurne zijn ook populaire stekken onder de witvissers.

Bij de Pelikaanbrug (Nieuwpoort-Stad) wordt er wel eens een mooie snoekbaars gevangen.

 
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.