klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Lovaart
Foto's
Foto:  Lovaart vanaf de Millebrug in Alveringem 14 meter breed
Plan
 

 

 
Gegevens Polderwater. Lengte 14.6km. Breedte 14 meter. Diepte tot 3 meter diep.
Oevers natuurlijk en op veel plaatsen verstevigt.
De Lovaart vormt een verbinding tussen de IJzer, vanaf het Fintele-sas en het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort ter hoogte van Veurne.

Het kanaal wordt voornamelijk gevoed door water afkomstig van de IJzer. De waterkwaliteit van het kanaal wordt dus in grote mate bepaald door de kwaliteit van de IJzer stroomop-waarts Fintele.
 

Vissoorten Hoofdzakelijk kleine voorn -brasem/blei - en ook veel baars.
Verder paling en snoek en snoekbaars.
Toch kan deze vaart mooie verrassingen opleveren, er zitten echt wel mooie vissen.
 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
Bijzonderheden Veel plezierboten
 Stekken

In de buurt van de sluizen van Fintele zijn er mooie stekken te vinden.

Opgelet de monding van de Oude Lovaart in de IJzer en de sloot aan de overzijde zijn paaiplaatsen voor vissen. Hier is hengelen verboden

 
  Op bepaalde stukken is her erg smal maar dit zijn meestal de betere plaatsen tegen de overkant aan.
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.