<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Oud kanaal Bree Beek  / Jan van Abroek
Foto's
Plan  
 
Gegevens Het Oud Kanaal Bree-beek is gelegen nabij de plaatsen Bree en Beek. Oud kanaal Bree-Beek is een klein, afgesloten en stilstaand water.
Het kanaal heeft een oppervlakte van 2 hectare. De gemiddelde breedte is circa 20 meter. De waterdiepte is gemiddeld 1 2 meter.
Het water in Oud kanaal Bree-Beek is relatief helder. De oevers zijn lokaal begroeid met emerse vegetatie in de vorm van riet. Her en der zijn bomen omgevallen welke zorgen voor enige variatie in de oever. Drijfblad en submerse vegetatie wordt weinig aangetroffen. In het oostelijk deel van de oude kanaalarm is een hoge bedekking kroos waargenomen. De bodem is voorzien van een dikke sliblaag.
 
Vissoorten Visbestandsopname 2018:
In totaal zijn zeven vissoorten aangetroffen, namelijk aal, baars, blankvoorn, brasem, karper, ruisvoorn en snoek.
De geschatte omvang van het totale visbestand in het Oud Kanaal BreeBeek gegeven in aantal en kilogram per hectare. De omvang van het bestand wordt geschat op 323,4 kg/ha en 1.408 stuks/ha. De visbiomassa bestaat met name uit snoek (49%) en karper (28%). De rest van de soorten hebben op basis van biomassa een gering aandeel (<8%). Op basis van aantallen komt baars het meest frequent voor (56%), gevolgd door snoek (17%), aal (13%) en blankvoorn (11%). Voor de overige soorten is het aandeel in aantal gering (<2%).
Ondanks de beperkte soortenrijkdom is er sprake van een redelijk omvangrijk visbestand. Het visbestand bestaat met name uit grote snoek (>54cm 44%) en karper (28%). Er zijn snoeken tot 89 cm aangetroffen.

 
Vergunning Visverlof van de Vlaamse gemeenschap.
 Stekken Van Oud kanaal Breek-Beek zijn geen hengelvangstgegevens bekend. Tijdens de bemonstering zijn geen hengelaars gezien. De oeverinrichting leent zich niet tot het comfortabel kunnen vissen. Aangenomen wordt dat er sprake is van een minimale hengeldruk. Mogelijk dat enkele karper- en of roofvissers naar het Oud kanaal Bree-Beek komen om te hengelen.
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.