<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Oud kanaal Dilsen / Lanklaar
Foto's
Plan  
 
Gegevens Het Oud Kanaal Dilsen is gelegen nabij het plaatsje Lanklaar. Oud kanaal Dilsen wordt gekarakteriseerd als een klein, afgesloten en stilstaand water. In de praktijk is er sprake van een verbinding met de Zuid-Willemsvaart. In werkelijkheid is het water dus niet volledig geļsoleerd.
Het kanaal heeft een oppervlakte van 1,66 hectare. De gemiddelde breedte is circa 25 meter.  De oevers zijn lokaal sterk begroeid met emerse vegetatie afgewisseld met onbegroeide delen. Her en der zijn bomen omgevallen welke voor een afwisselende structuur zorgen. Submerse vegetatie en drijfblad is niet aangetroffen. Het doorzicht varieert van enkele decimeters tot lokaal een meter. De bodem is voorzien van een dikke sliblaag
 
Vissoorten Visbestandsopname 2018:
In totaal zijn negen vissoorten aangetroffen namelijk, aal, alver, baars, blankvoorn, zeelt, brasem, karper ruisvoorn en snoek.
De geschatte omvang van het totale visbestand in het Oud Kanaal Dilsen gegeven in aantal en kilogram per hectare. De omvang van het bestand wordt geschat op 1.229,4 kg/ha en 24.644 stuks/ha, De visbiomassa bestaat met name uit blankvoorn (49%) en brasem (38%). De rest van de soorten hebben op basis van biomassa een gering aandeel (<6%). Blankvoorn komt ook het meest frequent voor in aantallen (93%). Voor de overige soorten is het aandeel in aantal gering (<3%).
Er is hiermee sprake van een zeer omvangrijk visbestand. In het geraamde bestand zijn blankvoorn en brasem in biomassa en aantallen dominant. Er is zo goed als zeker sprake van een overschatting van beide bestanden als gevolg van het treffen van een winterclustering. Blankvoorn is in een hoge dichtheid aangetroffen in de oeverzone van de noordzijde van het water. De cluster brasem hield zich meer op in het centrale deel van het waterlichaam. Mogelijk dat beide soorten vanuit de Zuid-Willemsvaart via het waterkunstwerk zijn opgetrokken en de oude kanaalarm gebruiken als overwinteringsgebied. Snoek, zeelt en karper hebben eveneens een aanzienlijk aandeel in de biomassa. De aanwezigheid van alver en paling duidt eveneens op een vrije optrek vanuit de Zuid-Willemsvaart.
 
Vergunning Visverlof van de Vlaamse gemeenschap.
 Stekken Van Oud kanaal Dilsen zijn geen hengelvangstgegevens bekend. Tijdens de bemonstering zijn enkele hengelaars aangetroffen. Vanuit de hengelaars is aangegeven dat er sprake is van een redelijk intensieve hengelsport. Diverse karpervissers, roofvissers en witvissers worden met enige regelmaat langs de waterkant aangetroffen. Op het water zwemmen enkele interessante “specimens” rond
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.