<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Oud kanaal Bochold
Foto's
 
Plan  
 
Gegevens Oud Kanaal Bocholt is gelegen nabij het plaatsje Bocholt. Oud kanaal Bocholt is een klein, afgesloten en stilstaand water. Toch maakt zijn ligging het zeer populair voor natuurbeleving en ontspanning dichtbij huis. Het is een stilstaand water omgeven door oude, statige inlandse en Amerikaanse eiken. Het water is een trekpleister voor wilde eenden. Spechten bouwen maar al te graag hun hol in deze oude bomen.
Het kanaal heeft een oppervlakte van 0,6 hectare. De gemiddelde breedte is circa 20 meter. De waterdiepte is gemiddeld 1 2 meter. Het kanaal heeft sterk begroeide oevers. De bodem is slibrijk en op veel plaatsen is dood hout aanwezig.
Het water in Oud kanaal Bocholt is relatief helder. De oevers zijn rijk begroeid met emerse vegetatie. Submerse vegetatie is niet tot nauwelijks aanwezig.
 
Vissoorten Visbestandsopname 2018:
In totaal zijn negen vissoorten aangetroffen, namelijk aal, alver, baars, blankvoorn, karper, ruisvoorn, zeelt, zilverkarper en snoek.  Kolblei, zonnebaars en kroeskarper zijn tijdens de bemonstering in 2018 niet aangetroffen.
De geschatte omvang van het totale visbestand in het Oud Kanaal Bocholt gegeven in aantal en kilogram per hectare. De omvang van het bestand wordt geschat op 699,4 kg/ha en 6.952 stuks/ha. De visbiomassa bestaat met name uit karper (28%) en zilverkarper (24%) gevolgd door de soorten snoek (21%) en baars (14%). Op basis van aantallen komt baars het meest frequent voor (71%). Voor de overige soorten is het aandeel laag (<9%). Op basis van aantal bestaat het visbestand met name uit vissen <15cm (89%).
 
Vergunning Visverlof van de Vlaamse gemeenschap.
 Stekken Van Oud kanaal Bocholt zijn geen hengelvangstgegevens bekend. Tijdens de bemonstering is gesproken met enkele hengelaars. Het meest wordt er gevist door jeugdige en senioren welke veelal op karper en of snoek vissen.
Het oud kanaal is topwater voor karpervissers.
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.