Home   Email  

 

Vistechnieken home
Materiaal
Natuurlijk aas
Riggen
Kunstaas
Dril & Landing
Artikels
Woordenlijst

 

 

Vistechnieken - Big game  - Dril & Landing
Klik op de afbeelding voor een vergroting
Klik op de knop Vistechnieken of op home in de kopbalk om terug te keren.

     

De dril 
De dril van een big game vis is een tweegevecht tussen vis en hengelaar in samenwerking met de boot.  De kleinste fout van de hengelaar of  bemanning wordt bijna steeds afgestraft met het verspelen van de toch zo begeerde vangst.
Het is de taak van de hengelaar om de vis zo goed mogelijk onder controle te houden, lijn te geven of in te winden en de vis  uiteindelijk langs de boot te brengen. De skipper moet de hengelaar hierbij helpen door de boot zo te manoeuvreren dat deze steeds in een zo gunstig mogelijke positie is ten opzichte van de vis.
Eenmaal een vis gehaakt kan je in het begin weinig meer doen dan de slip zijn werk laten doen. Tijdens de gehele dril is de belangrijkste regel  dat de lijn nooit slap valt, maar steeds onder spanning blijft. Al zal je als visser wel reeds weten dat dit niet altijd lukt, en je in die gevallen over wat geluk moet beschikken om de lijn weer strak te krijgen voor de vis van de gelegenheid gebruik kan maken.

De dril start direct na de aanslag, waarbij de vis met de eerste run door de slip gaat en een eind weg spurt. Marlijn, grote tonijn, zeilvis, speer en zwaardvis doen dit met grote snelheid om na enkele honderd meter bijna roerloos te blijven staan om even op adem te komen. Haaien doen dit iets langzamer.
Vanaf dat moment tracht je als visser lijn terug te winden en zet je zo druk op de vis waardoor je hem dwingt tot nieuwe acties.
De belangrijkste aanwijzing bij de dril is de manier waarop de hengel buigt. Die geeft de hengelaar in elke fase van de dril aan of de slip iets losser of vaster gezet moet worden. Indien de kracht waarmee de vis trekt te hoog wordt draai je de slip iets losser. Extra tegendruk kan je ook geven zonder de slip vaster te zetten, maar door de lijn tegen de hengel te drukken met de linker duim. Verhoogt de vis de druk, dan is een simpel opheffen van de duim voldoende om de slip terug zijn werk te laten doen. Een andere manier is met de linkerhand druk uit te oefenen op de zijkant van de reel spoel.
Wanneer een vis er met een run vandoor gaat is het zinloos te gaan pompen, je vergroot alleen het risico op lijnbreuk omdat je de slip zijn werk niet laat doen.
En daarmee zijn we aan het pompen ! Wat is pompen nu precies ?
Het is de manier waarop bij het vissen lijn teruggewonnen wordt en waarbij de vis naderbij getakeld wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de hengel en dient de molen enkel en alleen om de lijn terug te winden. Er komt dus geen rechtstreekse kracht op de molen of reel zelf. (vermijd gewoon altijd bij het vissen aan de molen/reel te draaien om de vis naderbij te halen, dat belast alleen de as en verbuigen of breuk is niet denkbeeldig). 
Het gaat als volgt in zijn werk: je brengt de hengel langzaam, vloeiend naar boven en naar achter terwijl je geen lijn toegeeft of wat extra lijndruk plaatst. Daarna breng je de hengel naar beneden terwijl je gedurende deze beweging draad opspoelt. Deze handeling wordt herhaald zolang de vis niet zelf lijn van de molen trekt. Het is de enige juiste manier van lijn binnenhalen, zelfs bij betrekkelijk kleine vissen.

1: Hengel naar achter en omhoog brengen   2/3: Hengel terug laten zakken terwijl lijn opgewonden wordt.
Wees als visser tijdens de dril steeds alert op iedere beweging of versnelling die de vis maakt, maar zeker in het begin. Naarmate de dril vordert wordt het voor de hengelaar iets makkelijker omdat de bewegingen langzamer worden en daardoor gemakkelijker op te vangen zijn.
Maar opgepast, een schijnbaar uitgeputte vis kan vaak nog over verborgen krachten beschikken. Een van die momenten waar extra moet opgelet worden is wanneer de vis nabij de boot is en klaar voor de landing. Hierbij zet ikzelf de slip steeds iets losser om een laatste kracht explosie op te vangen en hou de hand op de zijkant van de reel spoel of druk de draad tegen de hengel om genoeg druk te kunnen houden.

Sommige hengelaars willen de vis zo snel mogelijk binnenhalen om de vis zo min mogelijk kans te geven op ontsnappen, waarbij ze vaak over het uiterste gaan en lijnbreuk of een verbogen of losschietende haak niet denkbeeldig is.
Anderen zijn dan weer zo voorzichtig dat de vis de dril bepaald en hierdoor de dril onnodig verlengt wordt waarbij de kans op verspelen groter is.
De gulden middenweg is echter om steeds het initiatief zelf in handen te houden en daarbij genoeg druk op de vis te zetten om hem tot initiatief te dwingen en af te matten. 
De Landing  
Eigenlijk moet ik alleen schrijven: trek je van de landing zo min mogelijk aan. Het is voor onervaren big game vissers een gevaarlijke klus. Laat het landen aan de bemanning over. Zij hebben hier ervaring mee en weten wat ze doen. De onderlijn, en zeker een stalen onderlijn rijt je hand of arm in no-time open. Een grote billfish kan met zijn staart zonder moeite een arm of been breken. Overboord getrokken worden bij het vasthouden van de onderlijn is niet denkbeeldig, er is zelfs een speciale club waar je alleen lid van bent als dit je overkwam ! 
Kleinere vissoorten hebben dan weer vlijmscherpe tanden of stekels. Handschoenen zijn daarom een absolute vereiste.
Voor diegene die het zelf willen doen. Doe eerst ervaring op door de kunst af te kijken van een ervaren bemanning, of leer het aan hen. Spreek dit echter wel vooraf even af.

Het eigenlijk landen begint als de onderlijn langs de boot verschijnt. Deze wordt met handschoenen vastgenomen, zonder daarbij de lijn rond de handen te draaien. Dat kan je bij een opnieuw wegspurtende vis zelfs je hand of vingers kosten, of je samen met de vis en de lijn in het water doen belanden.
Eenmaal de lijn vastgenomen moet de vis met gelijkmatig trekken langs de boot gebracht worden. Afhankelijk van de vis kan je nu gaffen of een koord met een lus over de staart schuiven. Marlijn, zwaardvis, speervis en zeilvis worden bij het zwaard gegrepen en zo met het zwaard naar voor aan boord gehaald.  Een tonijn met de staart naar voor en een grote haai sjort men meestal gewoon aan de zijkant buitenboord vast.
Gaffen is vaak de enige manier om een hevig bewegende, zware vis aan boord te krijgen. Gaf alleen wanneer de gaf goed geplaatst kan worden. Wanneer de haak niet goed pakt kan de vis "ontploffen" en vaak in het tumult nog ontsnappen.
Gaffen doen we bij een haai in de bek, een marlijn in de kop, kleinere vis in de onderlip of in het bovenlichaam naar achter toe, rog in de vleugel.
Voor grotere vis gebruiken we uitsluiten een flying gaff.
(zie materiaal 2)

  
Nog enkele tips voor en tijdens de dril 
 • Verplaats u altijd behoedzaam op de boot, vermijd paniek.
 • Gebruik je een harnas, pas de maat aan aan de hengelaar die aan de beurt is om een vis te haken.
 • Kijk hengels en reels voor het uitleggen van de lijnen nogmaals na.
 • Controleer de slipinstelling.
 • Breng de hengeltop naar beneden als de vis uit het water springt.
 • Na de eerste run kan de slip iets hoger gezet worden indien je dat wenst.
 • Hou er rekening mee dat wanneer de vis korter bij de boot is de lijn ook korter is en minder rek heeft. Zet de slip dan ook iets losser.
 • Gaat de vis er plots weer vandoor, heef hem de ruimte door de slip iets te minderen.
 • Met een lichte uitrusting of stand-up is het vaak gemakkelijker de vis te drillen vanaf de boeg als die ruim en laag genoeg is.
 • Wanneer twee vissen tezelfdertijd gedrild worden moet je vermijden dat de lijnen elkaar kruisen.
 • Hou steeds de positie van de boot tegenover de vis in het oog.
 • Maak dat er steeds drank beschikbaar is tijdens de dril. Een dril kan soms uren duren en dan is het belangrijk dat het vocht dat verloren wordt door zweten regelmatig aangevuld wordt. Geen alcohol, dat kan genoeg achteraf om de vangst te vieren.
 • De boot kan helpen met lijn terugwinnen door achteruit te varen.
 • Komt en vecht de vis diep onder de boot, dan kan de boot iets vooruit varen waardoor de vis iets verder van de boot komt en dichter bij het oppervlak.
 • Voor het landen kan de boot ook iets gedraaid worden waardoor de vis nu zijwaarts naar de boot toekomt.  
 

 

Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.