Klik hier om naar index droomvissen te gaan

Nijlbaars/Nile perch/Lates niloticus
 
Max. lengte/gewicht: 193cm/200kg.
Leefgebied/gedrag: Tropisch, zoetwater. Afrika: Ruim verspreid in de Ethiopische regio van Afrika, inbegrepen de Nijl, Chad, Senegal, Kenia uganda ; tanzania, Volta en Kongo.
Gekende vangplaatsen zijn Lake Nasser en omgeving, en Lake Victoria.
Bewoont kanalen, meren en irrigatie kanalen.
Meest kans op een record nijlbaars momenteel  in het Nasser meer, al maakt overbevissing het steeds moeilijker om nog een reuze exemplaar te vangen. Verder komen er steeds meer vangstmeldingen uit India.
In het wild begint hij ook stilaan richting bedreigde diersoorten te gaan.
Ook in Thailand wordt deze vis nu uitgezet ten behoeven van sportvissers en gekweekt als voedsel. 
In het wild zijn er tweemaal zoveel mannetjes als vrouwtjes. De vrouwtjes paaien reeds bij een lengte van 50cm en kunnen tot 16 miljoen eieren leggen.
Volwassen dieren in diep water. Jongere dieren vinden we in ondiep water.
Voed zich met vis. Kleinere exemplaren ook kleinere vissen, insecten en schelpdieren.
 
Vistechniek:
Bij het vissen op nijlbaars gaat het meestal om een georganiseerde reis geboekt bij een firma die hierop gespecialiseerd is, zoals er verschillende zijn. Het is immers niet zo evident om dit zelf te organiseren, alleen al omdat het een expeditie is waarbij je een volledige kampuitrusting nodig hebt en je daarbij meestal nog over een boot moet beschikken, dit in woestijn of zeer ruig gebied. Hotels zijn er meestal niet op enkele uitzonderingen na. 
Daardoor ben je vaak ook afhankelijk van het materiaal en de gidsen terplaatse.
 
N
ijlbaars kan je vangen met levend en dood aas of met kunstaas, werpend, statisch of trollend.
Meestal echter en zeker op de grote meren vist men hoofdzakelijk trollend met kunstaas. bij nacht worden dan echter vaak statische hengels uitgelegd voorzien van biepers voor moest een nijlbaars toch nog even een hap willen nemen.
Hengeluitrusting:
Om te trollen heb je een vrij stevige hengel nodig die genoeg power heeft om de haak goed te zetten.
Deze mag behoorlijk strak zijn en het liefst parabolisch. Geschikt voor lijnen van 15 tot 20 kg en een lengte van rond de 3.5 meter.
Als lijn is gevlochten draad het beste, omdat die weinig rekt en de aanbeet dan ook veel directer overkomt.
Voor het vissen vanaf de kant kan een wat minder zware hengel. Eentje geschikt voor een 15kg lijn. Iets korter als je met kunstaas vist en als je met aas vist is een iets langere hengel mooi meegenomen als je verder uit de kant wil vissen. 
Verder is een stalen onderlijn noodzakelijk wegens de vrij scherpe kieuwdeksels van de nijlbaars.
Kunstaas:
In hoofdzaak wordt er met pluggen gevist, zelden met iets anders. Dit omdat de visgidsen meestal alleen over pluggen beschikken. Voor het werpend vissen vanaf de kant zijn drijvende pluggen van 11 tot 14 cm goed te gebruiken bij een waterdiepte tot -4meter. Is het aanmerkelijk dieper dan kies je voor een zinkende variant.
Breng je eigen materiaal mee probeer dan zeker ook lepels, grote spinners en twisters. Omdat er zelden mee gevist wordt zijn ze zeker niet te onderschatten.
Voor het trollend vissen zijn drijvende pluggen van +14cm die tussen de -2.5 en de -3.5 meter diep lopen de standaard.
Maar soms zitten ze dieper en dan is het beter over te schakelen op zinkende pluggen zoals de magnum van 14cm die zo'n -3.5 tot -5 meter diep loopt. Of 18cm pluggen die ook tot zo'n -5 meter gaan.
Zeker als het warmer is hebben de nijlbaarzen de neiging om dieper water op te zoeken.
Op de visvinder is dat meestal goed te zien.
Moet de plug nog dieper dan kan je gebruik maken van lood verzwaring op de onderlijn. Of je kan gebruik maken van een paravaan  die de plug op een vooraf ingestelde diepte houd bij een bepaalde trolsnelheid
Een andere mogelijkheid is een downrigger zoals gebruikt bij het slepend vissen op zee. 

Een goed ding om te weten is dat je nijlbaars het ganse jaar door kan vangen, zowel bij dag en nacht. Enige voorwaarde is warm en vast weer. Wat in de streken waar je ze kan vangen meestal zo is.

Grootste vis gevonden op foto


Murchison Falls Uganda 2009 Tim Smith

 

 

Links naar Video's Youtube
https://youtu.be/3NSb4VcSVdU
https://youtu.be/_MJeaL1Aw_4
https://youtu.be/iJuka6MQb6g
 
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.