Klik hier om naar index droomvissen te gaan
 
Slijmvissen/   soort 
 

Slijmvissen (Labrisomidae) zijn een familie van baarsachtige vissen. Ze worden voornamelijk aangetroffen in tropische gebieden in de Atlantische en Grote Oceaan en de familie omvat ongeveer 98 soorten in 14 geslachten. Veel soorten uit deze familie zijn felgekleurd. De grootste soorten kunnen tot 30cm lang worden, maar de meeste vissen zijn veel kleiner.
Vistechniek:
Onbelangrijk, enkel als toevallige bijvangst.

Gehoornde slijmvis/Parablennius gattorugine 
Max. lengte/gewicht:
30cm. Volwassen vissen hebben een gemiddelde lengte van 17.5cm.
Nederlands record 1983 18.5cm.
Leefgebied/gedrag:
De gehoornde slijmvis is een zoutwatervis, die leeft aan rotsige kusten in het oosten van de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee. Deze vis komt vooral voor aan de kusten van Spanje en Portugal en aan de noord-, west- en zuidkust van Groot-BrittanniŽ. Langs de Nederlandse kust zeldzaam, in de Zeeuwse wateren algemener bij stenige dijken (vooral in de Oosterschelde). Ook in de Waddenzee aangetroffen op mosselbanken.
Leeft hoofdzakelijk langs rotskusten. Volwassen dieren leven tussen rotsblokken op een diepte van -3-30 meter, jonge exemplaren leven in ondieper water tussen het wier. Tijdens en na de paai in maart tot mei bewaakt het mannetje het territorium, waarin meerdere vrouwtjes hun eieren (in rotsspleten) afzetten, totdat deze uitkomen.
Voedsel: Zeeanemonen, weekdieren en wormen.
Slijmvis/Lipophrys pholis
Max. lengte/gewicht: 30cm. Gemiddeld echter minder dan 20cm. Is reeds volwassen bij een lengte van 8cm.
De vis is meestal bruin gekleurd, maar kan ook grijsgroen zijn met onregelmatige vlekken.
Leefgebied/gedrag: Oost-Atlantische Oceaan en Noordzee. Langs de Nederlandse kust zeldzaam. De vis leeft in de getijdezone, dus in ondiep water, tussen rotsen en stenen. De
paaitijd is van april tot augustus. Het vrouwtje legt kuit in een soort nest onder stenen, die eieren worden door een mannetje bevrucht en daarna ook bewaakt door dit mannetje. Bij stenige dijken en andere kunstwerken plaatselijk vrij talrijk.
Voedsel: Zee
slakken, zeepokken en andere kleine kreeftachtigen

 

 
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.