Klik hier om naar index droomvissen te gaan
 
Steuren   soort 
 
Er zijn twee families: De polyodontidae en de Acipenseridae. Er zijn meer dan 25 soorten waarvan sommigen een groot deel  van hun leven in zee of brak water doorbrengen. Deze trekken in de lente de rivieren op om te paaien. Andere leven in meren en trekken in de paaitijd de daarin uitmondende rivieren op. Steuren leven lang, men vermoedt dat ze ouder worden dan 150 jaar. Door de begeerde kaviaar,  stropers en menselijk ingrijpen zijn ze echter met uitsterven bedreigd. De maximum grote is dan ook sterk aan het teruglopen. Tijdens de paaitrek eten ze slechts gering, maar dat halen ze daarna dubbel en dik in. Grote steuren eten zowat alles, van voorn, karper, tot zelfs meervallen toe. In de oceaan voeden ze zich hoofdzakelijk met op de bodem levende dieren.
 

Witte steur/Pacifische steur/Acipenser transmontanus
Max. lengte/gewicht: Dit is de grootste zoetwatervis van Noord-Amerika. Er zijn ooit exemplaren gevangen van meer dan 700kg. Tegenwoordig komt een gewicht van 450kg nog regelmatig voort. Max 610cm/816kg 
Leefgebied/gedrag: Hun gebied strekt zich uit van Alaska tot midden Californie. De grootste exemplaren komen uit de staten Oregon, Washington, en Brits Colombia. Goede rivieren zijn de Colombia en de Fraser. Brengt het grootste deel van zijn leven op zee door en dit tot op dieptes tot -122m, maar toch meestal dichtbij de kustlijn. Gaat de rivieren op om kuit te schieten. Grotere exemplaren eten hoofdzakelijk vis. 
 

Russische steur / Acipenser Gueldenstaedti / Diamandsteur
Max. lengte/gewicht: 2.4 meter 140kg. Gemiddeld echter 110/140cm.
Leefgebied/gedrag: Zeldzaam in het wild. Zowel in zout als zoet water. Komt van oorsprong voor in AziŽ, Zwarte Zee, Zee van Azov en Kaspische Zee en hun rivieren. Leeft in oorspronkelijke verspreidingsgebied vooral dichtbij de kust op zand- en modderbodems, voornamelijk op de bodem. Leeft solitair, alleen in de winter of bij de paai worden soms groepen gevormd. De paai vindt in mei en juni plaats.

De Russische steur is evenals de andere uitheemse steuren in Nederland geÔntroduceerd via uitzettingen van tuinvijver- en aquariumliefhebbers.
Ze worden hier echter beduiden minder groot. Het huidige maximum gewicht in vijvers ligt rond de 60kg.
Er bestaat ook een albino versie. (wit) 

Sterlet / Acipenser Ruthenus
Max. lengte/gewicht: 125cm bij 16kg.
Leefgebied/gedrag: Uitheems, zeldzaam. Zowel in zout als zoet water. Komt van oorsprong voor in EuraziŽ: Zwarte Zee, Kaspische Zee, Witte Zee en de Zee van Azov. De sterlet is evenals de andere uitheemse steuren in Nederland geÔntroduceerd via uitzettingen van tuinvijver- en aquariumliefhebbers.
Nu worden ze ook gekweekt te behoeve van de sportvissers en zijn ze in veel betaalvijvers een veel voorkomende vis.

Siberische steur / Acipenser baeri
Max. lengte/gewicht: Lengte tot 2.5meter. Maximum geraporteerd gewicht 210kg. Gemiddeld gewicht echter rond de 65kg.
Leefgebied/gedrag: Uitheems, zeldzaam. Voornamelijk in zoet water, soms ook in brak water. Leeft in meren en rivieren Komt van oorsprong voor in de voormalige Sovjet Unie (SiberiŽ) en AziŽ. Leeft voornamelijk op de bodem.
De Siberische steur is evenals de andere uitheemse steuren in Nederland geÔntroduceerd via uitzettingen van tuinvijver- en aquariumliefhebbers.
Nu worden ze ook gekweekt te behoeve van de sportvissers en zijn ze in veel betaalvijvers een veel voorkomende vis.

Atlantische steur/Acipenser oxyrinchus oxyrinchus 
Max. lengte/gewicht: 403cm/368kg.
Leefgebied/gedrag: Subtropisch. Leeft in de wateren langs de Atlantische kust van Noord-Amerika en trekt in de lente de Canadese en Amerikaanse rivieren op. Noordoostelijk van Florida en in de Golf van Mexico. Occasioneel in Bermuda en Frans Guyana. Woont in ondiepe waters van het continentaal plat. Gaat de kustrivieren op om te paaien.
Adriatische steur/Acipenser naccarii
Max. lengte/gewicht: 200cm/25kg.
Leefgebied/gedrag: Zoet,brak en zeewater. Van -10 tot -40 meter diep. Europa.
Boven zand en modderbodem. Jaagt op ongewervelde en kleine vis. Wordt bedreigt door habitatvernietiging, verontreiniging en overbevissing. Het vlees wordt gebruikt als voedsel, maar de eieren worden niet gebruikt voor kaviaar.

 
Belugasteur/Huso huso
Max. lengte/gewicht: Dit is de grootste van alle steuren en kan meer dan 1400 kg worden. Max 500cm/2072kg. Tot 118 jaar oud.
Leefgebied/gedrag: In de paaitijd komt hij tot in het Oeral gebergte, honderden km van de Kaspische Zee en zwarte zee, die zijn tehuis is. Voed zich hoofdzakelijk met zeevis. Deze vis wordt zwaar door stropers belaagt, zodat sommige gebieden door gewapende ambtenaren vanuit boten en helikopters beschermd worden. De steur die het meest belaagt is voor zijn kaviaar.
Ook deze vis is in onze contreien uitgezet in prive visvijvers te behoeve van de sportvissers.
 

Chinese steur/Acipenser sinensis
Max. lengte/gewicht: 130cm/550kg. Leefgebied/gedrag: Brak, zee en zoetwater. Noordwest Pšcific: China, Japan, Korea, Pearl rivier en Chinese zee. Bedreigd, internationaal beperkte handel. Jongere dieren in zacht stromend ondiep water en volwassen dieren in diep water.

Gewone steur/Acipenser sturio/steur
Max. lengte/gewicht: 500cm/400kg/tot 100 jaar oud. Leefgebied/gedrag: Zoet, zee en brakwater  tot
-93m diepte. Eastern Atlantic: Gironde- Garonne - Dordogne bassins in Frankrijk en de Rioni basin in GeorgiŽ. In zijn zeefase: Noordoost Atlantische Oceaan en zwarte zee. Eet schelpdieren, wormen, en kleine vis.
Groene steur/Acipenser medirostris
Max. lengte/gewicht: 213cm/159kg. Leefgebied/gedrag: Zoet, brak en zeewater. Noord Amerika, Mexico. In  lager bereik van grote rivieren  en mondingen, zowel in brak als zoutwater. Eetbaar maar met onaangename smaak en geur. De Aziatische versie wordt beschouwd als een aparte soort. 
 
Kalugasteur/Huso dauricus
Max. lengte/gewicht: 560cm/1000 kg. Leefgebied/gedrag: Zoet en brakwater. Tot -50m diepte. AziŽ.
In rivieren en meren. Eet na het eerste jaar hoofdzakelijk vis. Bedreigde soort.
 

 
Meersteur/Acipenser fulvescens
Max. lengte/gewicht:  274cm/125kg.
Leefgebied/gedrag: Zoet en brakwater. Noord Amerika: Grote meren, Hudson baai, en de bassins van de Missisipi rivier. Woont op de bodem van grote meren en rivieren, gewoonlijk in -5 tot -9m diep water. Op modder, zand en grindbodem. Gaat nu en dan brakwater in. Omnivoor: vrijwel alles wat eetbaar is wordt de mond ingezogen en verbruikt.
Persian sturgeon/Acipenser persicus
Max. lengte/gewicht:  158 cm. Leefgebied/gedrag: Gematigd klimaat. Kaspische zee en de inkomende rivieren. Zoet en brak water gebied.  Internationaal beperkte handel, bedreigd.
Ship steur/Acipenser nudiventris/Fringebarbel sturgeon
Max. lengte/gewicht: 200cm/80kg. Leefgebied/gedrag: Zoetwater, brakwater, zoutwater. Europa en Rusland. Kunstmatig verspreid. Internationaal beperkte handel, bedreigd. Leeft gewoonlijk solitair op modderige bodem tot -60 meter diepte. Aast op weekdieren, amphipods en chironomid larven. Paait eind mei in de Rioni rivier/Zwarte zee.
Stellata steur/Acipenser stellatus/Starry sturgeon/sevruga
Eendebeksteur / Spitssnuitsteur

Max. lengte/gewicht: 220cm/80kg. Leefgebied/gedrag: Zoetwater, brakwater, zee. Euro AziŽ: Kunstmatig verspreid. Internationaal beperkte handel, bedreigd. Hoofdzakelijk dicht bij de kust over zand en modderbodem. Verblijft overdag bij de bodem, en voedt zich bij nacht tot aan de oppervlak. Hoofdzakelijk op vis, week en schaaldieren. Een van de belangrijkste soorten voor kaviaar.
Ook deze vis komt nu hier en daar reeds voor in privť visvijvers.
 
 
Vistechniek algemeen wilde steur 
 
Een wilde steur vangen is waarschijnlijk de zwaarste klus in de zoetwatervissport. Het stelt zowel het materiaal als de visser zwaar op de proef.
Als voorbeeld heb ik het vissen op de Fraser rivier genomen.
Materiaal:
Bij de keuze van een hengel moet je in de eerste plaats aandacht besteden aan de top. Een zachte top is belangrijk wil je de vaak subtiele aanbeten van steur kunnen zien. De body van de hengel moet verder vrij sterk zijn om ook de grootste steur aan te kunnen. Zelf koos ik voor een Ugly Stick tiger model voor een lijn van 30lb.
Een goed alternatief is een of andere uptide hengel.
Hierop dan een reel  met minstens 200 meter 30 tot 40kg  gevlochten draad.
Kies voor een reel met een hoge inhaalsnelheid. Steuren hebben immers de gewoonte om geregeld recht naar je toe te zwemmen na gehaakt te zijn.
De onderlijn is monofilament van 60lb en neem ik ongeveer 50cm lang.
Het bodemlood moet steeds zo zwaar zijn dat het je aas steeds op de bodem houd. Een gewicht van 120 tot 180 gram is in de meeste gevallen gebruikelijk. Neem je lood zo licht als mogelijk maar hou er rekening mee dat op diepere plaatsen met veel stroming een gewicht tot zelfs 400gram kan noodzakelijk zijn.
Het lood bevestigen we aan een zware lijngeleider zoals op zee gebruikelijk is.
De gebruikte haken moeten zonder weerhaak zijn, dit omdat in de meeste plaatsen waar je gericht op steur mag vissen dit nu eenmaal moet om de vissen zo min mogelijk te beschadigen.
Ik gebruik extra scherpe kwaliteit octopus haken. De grote hangt af van het gebruikte aas. Doorgaans een maat 6/0 tot 8/00. 
 


(Klik op de afbeelding voor een vergroting)  

Wanneer en waar:
Op de fraser rivier is de steur zeer populair gekomen waardoor vissers van over de ganse wereld hier naar toe komen. Hoewel het bodemazers zijn komen ze eenmaal gehaakt vaak uit het water. Het is een waar spektakel om zelfs een kleinere steur van 1.5 meter te zien jumpen, om maar te zwijgen van een groter exemplaar. Het is trouwens opvallend dat hoe warmer het water is, hoe meer ze springen.
Op de fraser rivier kan je het ganse jaar door steur vangen maar ook daar is de ene maand beter dan de andere. Maart tot november zijn de beste maanden hier.
Voor andere steuren en andere rivieren is het best vooraf goed te informeren, want vaak is de vangstperiode slechts heel beperkt en daarbij aan regels gebonden.
Op de fraser rivier die ik als voorbeeld neem omdat deze nu eenmaal de bekendste is, kan je zowel vanaf de kant of vanuit een bootje vissen. Er zijn veel bekende oeverstekken, maar laat je daarvan niet weerhouden andere minder beviste plaatsen te zoeken.
Heb je de kans om vanuit een boot te vissen dan kan je zowat alle stekken bereiken. Het stelt je ook in staat om na het haken van een groter exemplaar, de vis te volgen. Niet zelden gebeurd het dat indien je een monster van een steur haakt deze je kilometers de rivier opsleurt.
Mogelijke stekken zijn alle diepere geulen, dropoffs en pools. Zijkanalen mag je ook niet vergeten.
Hoe diep het moet zijn is moeilijk te zeggen. Je vangt ze op -3 meter water tot op -18 meter diepte.
Het best ligt een diepte tussen de -6 en de -12 meter diepte.  
Aas:
Als aas kan een levende, dode aasvis of visfile die best aan de grote kant mag zijn.
Rond eind april begin mei trekken smelten vanuit de oceaan de fraser rivier op. In deze periode bezondigen de steuren zich aan een waar wreedfestijn op smelt.
Daarna is het de beurt aan zalm. Verschillende soorten trekken op tussen juli en november.  
Vissen met andere aasvis is in deze periodes dan nutteloos.
De aanbeet:
Vissen op steur is vraagt vaak veel geduld.  Soms is de aanbeet zeer voorzichtig. Zie er daarom ook op toe dat de slip niet te strak afgesteld is. De vis moet de mogelijkheid hebben met het aas weg te zwemmen.
Meestal zie je enkele kleine rukjes voor de vis uiteindelijk besluit het aas te nemen. Soms kan het tot 10 minuten duren voor de vis besluit met het aas weg te zwemmen.
Maak niet de fout te vroeg aan te slaan. Doe dit wanneer je echt voelt dat de vis er zeker mee doorgaat.
De landing:
Na een gevecht dat soms uren kan duren is de landing van zo'n gigant niet zonder risico, en een goede ervaren gids is hierbij zeker geen overbodige luxe.
Hou er rekening mee dat je de vis moet terugzetten, en dit in de beste conditie. Behandel hem dan ook met respect. Grotere vis fotografeer je daarom enkel in het water zelf.
Wegen wordt zelden of nooit gedaan en de gidsen hebben de nodige ervaring om aan de lengte het gewicht bij benadering te weten, meestal in het voordeel van de visser, maar wat heeft dat !
Het loont de moeite om ooit eens een van deze levende fossielen te vangen.
 
Vistechniek gekweekte steur 
 
In privť visvijvers en meren, meestal betaalwaters tref je tegenwoordig steeds vaker exotische vissoorten aan.
Zo zijn er in Nederland, BelgiŽ en Frankrijk reeds verschillende meren waar je bijna moeiteloos een steur kan vangen.
Het zijn niet de reuzen van de frazer rivier, maar in sommige plaatsen kan je ze reeds vangen tot een gewicht van 55/60kg.
Veel groter zullen ze bij ons wel nooit worden, maar het zijn dan, achter de meerval, wel de grootste vissen die je bij ons kan vangen.
Daarbij vechten ze in vergelijking met de meerval beduidend harder en explosiever, wat hem vaak nog geliefder maakt dan de meerval als target.
In de toekomst echter zullen er ook waters komen enkel bestemd voor deze vissen.
Uitrusting:
Voor deze steuren hoef je echt geen zwaar materiaal zoal voor de wilde steur.
Op de meeste vijvers tref je slechts vissen aan tot 20kg en op andere kan dit oplopen tot 60kg.
Hiermee rekening houdend pas je de lijndikte dan ook aan naargelang de te verwachten vis.
Maar doorgaans kan je bijna overal aan de slag op deze reuzen met een gewone karperuitrusting.
Ze worden trouwens ook het vaakst gevangen als bijvangst bij het karpervissen.
Als hoofdlijn is gevlochten lijn met een trekkracht van 30kg ruim voldoende. Verwacht je alleen kleinere steur, dan kan het stukken lichter.
Als onderlijn is gevlochten lijn af te raden omdat deze de vis te veel beschadigen. Dus hier enkel nylon of fluo-carbon lijn.
Verder gaan zowat alle montages voor karper die soepel zijn. Stif rigs zijn echter niet aangeraden omdat een steur nu eenmaal anders het aas neemt of bv karper. Dit vanwege zijn mond onderaan.
Vanwege dit feit is het ook beter als de lijn  zeker de eerste meters plat op de bodem ligt.
Steuren fourageren over de bodem en het aas. Daarbij hebben ze vrij grote stijve vinnen waar de lijn zo achter blijft hangen, en je ze ongewild haakt.
Steur neemt vaak de tijd om het aas te nemen, daarom is een zelfhaaksysteem ook minder geschikt.
Beter is het een of andere vorm van vrijloop systeem toe te passen in combinatie met een baitrunner molen die vrij licht afgesteld is.
Bij de hengels blijven is dan ook een must, want aanslaan moet je zelf. 
De haak zelf hoef je niet al te groot te nemen, dit weer om de vis zo weinig mogelijk te beschadigen.
Een haakje 4 tot 2 gaan uitstekend.

Je kan deze vis ook met een dobbermontage bevissen. Maar bij het gericht vissen op steur wordt dit zelden gedaan. Wil je dit toch dan kan je gebruik maken van een van de matchhengel montages.

Aas/lokaas.
Steuren zijn net als meervallen echte opruimers. Ze nemen dan ook zowat ieder aangeboden aas.
De grootste vissen worden het meest gevangen aan pellets, vaak op basis van hun kweekvoer.
Maar je kan ze aan zowat alles vangen.
Kaasblokjes staan daarbij ook op de eerste plaats gevolgd door pellets, boilies, wormen, stukjes vis, zalm al dan niet gerookt en alle andere klein aas tot vers de vase toe, waar ze echt verlekkerd op zijn, maar waarmee je niet selectief kan vissen.
Als lokaas kan je gebruik maken van zowat ieder grof voer met daarbij de aasingrediŽnten. In sommige vijvers kan zelfs het toevoegen van vers de vase of klein aas verrassende resultaten geven.
En de gelokte kleinere vis maakt heus wel plaats als er een reus de voerplek nadert.
Wil je selectiever vissen dan gebruik je enkel  aasingrediŽnten zonder voer. Op een bedje van voerpellets kan je met zowat ieder aas steur vangen.
Waar te vissen.
In de meeste betaalvijvers is dit vrij moeilijk te bepalen omdat de vis zowat overal te vinden is omdat het er nu eenmaal vaak druk is en je niet van een natuurlijke habitat kan spreken.
Voeren om te lokken is dan vaak de enige zekerheid.
Ben je echter aan een vrij rustig water, dan kan je ervan uitgaan dat de steur zich het vaakst bij de oevers ophoud. Een taluudje in een aflopend gedeelte pal voor de oever is vaak ideaal.
Steuren zwemmen vaak ook een bepaalde route waarbij ze langs obstakels, lelievelden of takken fourageren op zoek naar voedsel. Ook dat zijn hotspots.

Enkele betaalvijvers waar je op steur kan vissen:

www.tomscreek.nl

www.domeinrausenberger.be

www.wild.nl
www.de-kool.nl
www.forellenvijvershengeleau.nl
 


(Klik op de afbeelding voor een vergroting)  

 

Links naar Video's Youtube
https://youtu.be/9Ahq0FMJ1OU
https://youtu.be/xK7-WLyuc28
https://youtu.be/CpNsnyRpLQI
 
 
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.