Klik hier om naar index droomvissen te gaan
 
Roosterfish/Papagello/Haanvis/Nemaristius pectoralis
 
   
Max. lengte/gewicht: 163cm/51kg.
Leefgebied/gedrag: Subtropisch. Temperaturen 21 tot 30c.
Ze zijn het ganse jaar door occasioneel te vangen maar de periode voor het vangen van roosterfish is tussen mei en juli met als hoogtepunt midden juni.
Dit is de periode waar vaak grote scholen harders dicht bij de kust verblijven.
Het gemiddeld gewicht ligt rond de 15 en 20kg maar er zijn ook periodes waar het meestal vissen zijn van 3 tot 10 kg.
Kleine roosterfish neemt ook vrij groot aas maar is op dit groot aas vaak moeilijk te haken.
Grotere scholen roosterfish bestaan hoofdzakelijk uit kleinere vissen terwijl bij de grotere vissen deze vaak slechts uit enkele exemplaren bestaan.

Vistechniek:
Een wat eigenaardige vis die bij licht big-game vissers hoog in aanzien staat en dit alleen al vanwege zijn uiterlijk. Het is een vis die je in hoofdzaak kan vangen rond de surflijn, in en net buiten de branding boven zanderige bodem. Dit in vaak ondiep water, zelfs tot minder dan -1 meter.
Normaal kan je ze vinden binnen de 100/200 m vanaf het strand.
Je kan ze daar ook soms zien jagen op scholen prooivis, meestal in de branding.
Grotere exemplaren echter ook in dieper water rond rotspartijen of bij kust rotswanden.
Er zijn verschillende manieren om ze aan de haak te krijgen.
Je kan ze zowel vanaf het strand met surf-casting, werpend met lures of vanaf een boot trollend of driftend vangen.
Bootuitrusting en techniek:
Een medium action aashengel van 20 tot 50 lb. Nylonlijn is de standaard en tussen de 10 en 25kg trekkracht. Als onderlijn 1.5 tot 2 meter nylon of fluocarbon met een trekkracht van 25/40 kg.
Hoe dik hangt af van hoe helder het water is. Bij helder water is het beter iets lichter te vissen.
Bij troebel water of als de vissen erg agressief aanbijten mag je dan zelfs tot 100lb zwaar gaan.
Echt lichter dan 25kg zou ik niet gaan omdat je vaak ook kans maakt op bijvangst van andere vis.
Gebruik ook geen grote draainagels omdat deze vaak de roosterfish afschrikken.
De haak voor levend aas hangt af van de grote. Voor sardines kan je een haak nemen van 1 - 2 - 1/0 - 2/0. Gebruik je grotere aasvissen als harder dan is een haak 4/0 tot 7/0 vaak niet te groot.
Levend aas wordt op ongeveer 45/60 meter achter de boot aan gesleept. Verder heeft vaak problemen bij het zetten van de haak.
Roosterfish volgt vaak het getrolde aas of cirkelt er rond voor hij effectief het aas neemt. Wees geduldig en wacht tot hij met het aas wegzwemt voor je de haak zet.
In andere gevallen nemen ze het aas vaak zo agressief dat ze je onmiddellijk kan aanslaan.
Eenmaal het aas genomen duikt hij in de meeste gevallen en soms zwemt hij daarbij naar de boot toe terwijl hij het aas verorbert. In die gevallen is het vaak goed opletten hoe de lijn loopt na de aanbeet.
Je moet dan zo vlug mogelijk lijn opspoelen tot je de vis voelt voor je aanslaat. Dat aanslaan hoeft niet extreem te zijn, een flink opspannen is meestal voldoende.
Van zodra de vis de haak voelt volgt er een lange run waarbij de vis geregeld uit het water springt en daarbij zijn kop schud om van de haak af te geraken.  Hou hierbij de hengel laag.
Werpend vissen vanaf een boot:
Soms kan je de vissen zien jagen maar kan je niet dicht genoeg komen met de boot om ze tot aanbijten te verleiden. Dit meestal omdat het risico voor de boot te groot is wegens de hoge golven en branding.
In dit geval blijf je iets verder en tracht je door werpen de vissen te bereiken.
Bij het werpend vissen gebeurd het ook vaak dat je een aanbeet mist bij het zetten van de haak. In dit geval zet je de molen in vrije loop en wacht enkele minuten voor je terugspoelt voor een volgende worp.
Roosterfish draait zich vaak na een mislukte aanval op het aas voor een tweede kans.
Kunstaas:
Heb je levend aas dan is dit gewoon beter. Bij gebrek aan, kan je ook kunstaas gebruiken.
Roosterfish neemt geregeld zowat alle getrold kunstaas dat vaak bestemd is voor andere vissoorten. Dus het kan zeker. In de eerste plaats is dit visaas met een plastik octopus shirt, maar ook pluggen en ander lures of jiggen.
Kunstaas werkt echter alleen goed als er weinig prooivis in de omgeving te vinden is.
Strandvissen:
Je kan roosterfish ook vanaf het strand vangen. Meestal wordt er dan op zicht gevist als men de vis ziet jagen. De vis is dan echter vrijwel alleen met vrij lange worpen van +50 meter echt goed te bereiken en een 3 tot 4 meter lange hengel is dan een must om het toch lichte aas of kunstaas voldoende ver te kunnen werpen. Als lijn is 7 tot 10 kg trekkracht meestal voldoende met een onderlijn van 25kg. 
Ook hier is levend of zelfs dood aas favoriet. Maar ook kunstaas werkt hier beter dan vanaf een boot. Dit omdat de vissen hier niet de tijd nemen en het aas vaak snel moeten nemen voor het in het woelige water ontsnapt.
Kunstaas met een gewicht tussen 80 en 120 gram wordt het meest gebruikt omdat je dit een behoorlijk eind kan werpen. Is de zee kalm dan kan je iets kleiner kunstaas gebruiken, zo rond de 50 gram.
De techniek is om het zo ver als mogelijk over de azende vissen te werpen en het dan zo vlug als mogelijk binnen te draaien. Je kan voor roosterfish zelden te snel binnen draaien.
Zie je een vis volgen draai dan nooit trager maar wel vlugger binnen. Bij zelfs de minste vertraging keert de vis het aas de rug toe.
Zet de slip ook zo hoog mogelijk zonder dat de lijn breekt bij een aanslag. Alleen op die manier kan je de vissen degelijk haken bij het vissen vanaf het strand. 
Vliegvissen:
Ook voor vliegvissers is roosterfish een gewild doelwit. Streamers in sardine of mullet patterns tussen de 7 en de 15cm zijn het gebruikelijkst.
Is er geen jagende vis zichtbaar dan wordt deze eerst trollend gezocht. Eens gelokaliseerd kan je ze dan werpend bevissen. Vaak wordt dan gebruik gemaakt van lokaas om de vis bij de boot te houden.
Omdat in deze zones ook vaak andere soorten met vlijmscherpe tanden voorkomen wordt meestal gevist met een staaldraad tip. De meeste vliegvissers gebruiken een 9 lijn met een 10kg tip.   

 

Links naar Video's Youtube
https://youtu.be/PeamdAykNw4
https://youtu.be/fA39kTM7ots
 
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.