Klik hier om naar index droomvissen te gaan

Smelt/Hyperoplus lanceolatus
 

    
Hij heeft een lang en slank lichaam en een opvallend lange onderkaak. Op de snuit voor het oog bevindt zich een duidelijke vlek. In het gehemelte zitten twee tanden.
Max. lengte/gewicht: 40cm. Nederlands record 1999: 37cm 105gr. Gemiddeld 30cm.
Leefgebied/gedrag: Noordoost-Atlantische Oceaan, Noordzee en Oostzee. Langs de Nederlandse kust algemeen. De smelt vormt grote scholen in ondiep water boven zandbodems, tot ongeveer -150 meter diep. De vis zwemt vaak met de kop schuin omlaag. Zoekt vooral ‘s avonds en ‘s ochtends vroeg in grote scholen boven de zeebodem naar voedsel.
Paait van april tot september. De eieren worden afgezet op en in het zand. De smelt overwintert ingegraven in het zand. 
Het voedsel bestaat voornamelijk uit dierlijk plankton, visseneitjes en jonge visjes.

Vistechniek:
Onbelangrijk voor sportvissers, enkel als bijvangst
 
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.