Klik hier om naar index droomvissen te gaan

Snotolf/Cyclopterus lumpus/Lompvis
 

    
Deze lijvige vis heeft spitse beenschilden, die in rijen op de rug en flanken zijn geplaatst. Daardoor lijkt het of hij een knobbelig uiterlijk heeft. De buikvinnen zijn vergroeid tot een soort zuignap, waarmee hij zich kan vasthechten. In de paaitijd nemen de mannetjes een roodachtige kleur aan en de vrouwtjes worden helder-blauwgroen. De eitjes zijn een alternatief voor caviaar.
Max. lengte/gewicht: 61cm/9.5kg. Nederlands record 2000: 48cm 3296gr.
Leefgebied/gedrag: De snotolf is een traag zwemmende zoutwatervis, die voorkomt in arctisch tot gematigd water in het noorden van de
Atlantische Oceaan, de Noordzee en de Oostzee op een diepte tot
-400 meter. Langs de Nederlandse en Belgische kust sporadisch voorkomend. In Nederland komt de snotolf in de winter naar ondiep water vlak onder de kust om daar op de steenbeschoeiing van waterkeringen de eipakketten af te zetten. Tot eind april zijn de volwassen dieren dan onder andere in de Oosterschelde en het
Grevelingenmeer te zien. Het mannetje bewaakt en verzorgt de roze eitjes tot ze na 6 tot 8 weken uitkomen.
Voedsel: Ongewervelde bodemdieren, kwallen, wormen, kleine vissen.

Vistechniek:
Bij ons bijna onmogelijk om deze gericht te bevissen, enkel als gelukkige bijvangst

 
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.