Klik hier om naar index droomvissen te gaan

Zeegrondels   soort
 
Deze kleine vissen, met wereldwijd zo'n 2000 soorten, komen in ons visgebied veelvuldig voor. De meest bekende was de zwarte grondel (Gobius niger), maar sinds de eeuwwisseling is de zwartbekgrondel een grote opmars begonnen en is inmiddels wel de meest voorkomende. Andere grondelsoorten komen in meer of mindere mate ook voor, maar zijn zelden groter dan 10 centimeter.
Verder zit er vaak nog een verschil tussen mannetjes en vrouwtjes en dat maakt het soms moeilijk de soort te determineren.
Het zijn gulzige vissen die vooral in de buurt van schuilplaatsen toch met enige regelmaat worden gevangen. In het algemeen zijn ze minder goed te vangen in de winter.
Hier enkele van de bij ons voorkomende soorten.
Vistechniek:
De visjes zijn doorgaans te klein, waardoor er niet gericht op gevist wordt. Meestal worden ze gevangen als bijvangst. Wedstrijdvissers en soortenjagers vissen er soms wel gericht op.
Zwarte grondel/Gobius niger
Max. lengte/gewicht: 18cm.  Nederlands record 2007: 17cm 50gr.
Leefgebied/gedrag: Zowel in brak als zeewater. Prefereert een gematigd klimaat. Noordoost-Atlantische Oceaan, Noordzee en Oostzee. Langs de Nederlandse kust zeldzaam behalve in Zeeland, waar hij plaatselijk algemeen is.  Bovendien komt de zwarte grondel voor in de Middellandse Zee.
Leeft kustgebonden op zand- en modderbodems en in wiervelden. De diepteverspreiding is -1 tot -75 meter onder het wateroppervlak.
Voedsel: Wormen en kleine kreeftachtigen.

Foto's Peter van der Sluijs
Zwartbek grondel/Neogobius melanostomus
Max. lengte/gewicht: 25cm. Nederlands record 2008: 18.2cm.
Leefgebied/gedrag: Zowel in zout als zoet water.  Leeft vooral in zee en kustwateren. Komt van oorsprong voor in de Donau, de Zwarte Zee, Kaspische Zee en de Zee van Azov. Momenteel erg in opkomst, zeker in zoetwater waar verwacht wordt dat hij binnen afzienbare tijd als een plaag kan uitgroeien.
Mogelijk is de zwartbekgrondel in Nederland geÔntroduceerd via de lozing van ballastwater van schepen.  Voorkeur voor water met veel schuilmogelijkheden zoals rotsen, puin, basaltblokken of beschoeiing.
In de paaitijd (april-september) krijgt het mannetje van de zwartbekgrondel een compleet zwart lichaam.
 
Brakwater grondel/Pomatoschistus microps
Max. lengte/gewicht: 25cm.
Leefgebied/gedrag: De soort komt voor in het oosten van de
Atlantische Oceaan van Noorwegen tot Marokko, inclusief de Oostzee en het westen van de Middellandse Zee en in MauritaniŽ en de Canarische Eilanden. Hij komt algemeen voor langs de hele Nederlandse kustzone.
Leeft kustgebonden, in zeearmen en in estuaria tot een diepte van -12 meter, op de bodem maar ook vrijzwemmend in de waterkolom. Daarnaast komt brakwatergrondel verder landinwaarts voor in brakke tot licht brakke wateren die in verbinding staan met zee. Zo is het voorkomen van brakwatergrondel bekend in het Lauwersmeer, Noordzeekanaal, Nieuwe waterweg en het IJsselmeer en de waddenzee.
Het Mannetje van brakwatergrondel heeft in de paaitijd een zwarte tot blauwe vlek in de eerste rugvin.
Glasgrondel/Aphia minuta
Max. lengte/gewicht: 7cm.
Leefgebied/gedrag: Noordoost-Atlantische Oceaan, Noordzee en Oostzee. Langs de Nederlandse kust vrij algemeen.
De glasgrondel is een zout- en brakwatervis die voorkomt in ondiepe wateren. Anders dan de meeste andere grondels leeft de soort voornamelijk in de waterkolom en niet vlak boven de bodem. De diepte waarop de soort voorkomt is maximaal -80 meter.
Opvallend kenmerk is de duidelijk zichtbare zwemblaas.

Foto: Peter van der Sluijs. 2013-  12cm - Sri Lanka
Ooglijn zandgrondel/Istigobius diadema
Max. lengte/gewicht: 12cm
Leefgebied/gedrag: Zee, brak en zoetwater. Tropisch. Prefereerd zand en modder bodem in beschermde kustriggen, kreken en mangovegebiede. Op dieptes tussen o en -6 meter. Azie en Oceanie, India, Hong Kong, MaleisiŽ, IndonesiŽ en AustraliŽ.
 
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.