Klik hier om naar index droomvissen te gaan
 
Zeenaalden/ Syngnathus   soort 
 
Zeenaalden zijn voor ons sportvissers niet echt belangrijk omdat ze vanwege hun voeding moeilijk te vangen zijn, ze voeden zich immers voornamelijk met roeipootkreeftjes en aasgarnaaltjes. Maar je kan  sommige soorten zo nu en dan waarnemen als je op zee zit en vandaar neem ik ze hier ook op. 
Een aantal soorten uit het geslacht komt algemeen voor in de
Nederlandse kustwateren tussen de -5 en de -100 meter diep. De soorten hebben beenplaten in plaats van schubben. Ze leven tussen het zeewier waar ze zoeken naar kleine vislarven en kreeftachtigen die ze opzuigen met hun snuit. De maximale leeftijd van een zeenaald ligt rond de 6 jaar.
De soorten die in Nederland leven
paaien in het voorjaar of de vroege zomer. Het vrouwtje legt hierbij enkele honderden eieren, in de broedbuidel van het mannetje, waar de eieren bevrucht worden.
Het geslacht kent 32
soorten, waarvan de meeste in tropische kustwateren leven. Enkele soorten leven ook in koudere streken.
Grote zeenaald/Syngnathus acus
Max. lengte/gewicht: 50cm. Nederlands record 2011: 43.5cm 46gr.
l
eefgebied: Noordoost-Atlantische Oceaan, Noordzee tot een diepte van -50 meter. Langs de Nederlandse kust algemeen, vooral in zeegaten met zand- en modderbodems en tussen zeewier en mosdiertjes.
 
Kleine zeenaald/Syngnathus rostellatus
Max. lengte: 17cm, gemiddeld 10cm.
Leefgebied/gedrag: Noordoost-Atlantische kusten van Noord-Spanje tot Zuid-Noorwegen. Langs de Nederlandse kust algemeen, komt ook voor in het Noordzeekanaal. Leeft tot een diepte van -20 meter onder en tussen met wieren begroeide stenen en op zandbodems in riviermondingen. Paait in de zomer.
 

Adder zeenaald/Entelurus aequoreus
Max. lengte: 40cm
Leefgebied/gedrag: Noordoost-Atlantische Oceaan, Noordzee. Leeft in de kustzone in lage aantallen, maar voornamelijk in open zee op diepten tot -100 meter. Langs de Nederlandse kust regelmatig waargenomen. Af en toe vindt in oceanische wateren een explosieve toename van aantallen plaats, die daarna geleidelijk weer afnemen.
 
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.