Klik hier om naar index droomvissen te gaan

Spinachia spinachia/Zeestekelbaars
 
Herkenning: 1. 14-16 stekels vr de rugvin. 2. Langgerekt lichaam met lange snuit. 3. Lichaam schubloos met beenplaatjes. Rug en flanken groenbruin met onregelmatige, donkere banden op de flanken; gele buik.
legte tot 26cm. 
Verspreiding: Atlantische kust van Europa, Noordzee en Oostzee. Langs de Nederlandse en Belgische kust vroeger algemeen, tegenwoordig zeer zeldzaam.
Leefwijze: Leeft in de wierzone in zout en brak water. In de paaitijd bouwt het mannetjes een nest van algen. Het vrouwtje legt in mei en juni haar eieren in het nest en sterft spoedig hierna. Het mannetje bewaakt het nest en sterft na het uitkomen van de larven.
Voedsel: Kleine kreeftachtigen.

Vistechniek: Wordt niet gericht bevist, maar soms voor soortenjagers interessant.
 
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.