<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Bichterweerd
Foto's         
   
 
Plan  
 
Gegevens Het Bichterweerd heeft een oppervlakte van 56,3 hectare en is ontstaan door grindwinning. De waterdiepte varieert van 8 tot 12 meter. Bij een debiet van 700 m3/s op de Grensmaas, staat het water via de Kogbeek in verbinding met de Maas.Deplas staat in permanente verbinding met een ondiep krekenstelsel, die in 2010 opnieuw is ingericht. In het stelsel liggen enkele beverburchten. De oevers zijn veelal kaal en op enkele plaatsen begroeit met riet en overhangende struiken. Het oevertalud is wisselend steil of flauw. In het midden van de plas ligt een eiland. De oevers van het eiland lopen steil af en zijn begroeit met overhangende bomen. Op het eiland is een aalscholverkolonie aanwezig.
 
Vissoorten Visbestandsopname 2015:
Er zijn 17 vissoorten aangetroffen: Paling, baars, blankvoorn, brasem, giebel, karper, kolblei, pos, roofblei, snoekbaars, snoek, bittervoorn, riet-/ruisvoorn, zeelt, kesslersgrondel, marmergrondel en zwartbekgrondel.
De visbiomassa wordt geschat op52kg/ha en de visdichtheid op2841vissen/ha.
Op basis van gewicht wordt het visbestand in het viswater gedomineerd door brasem (48%), karper (12%) en blankvoorn (10%). In aantallen wordt het visbestand gedomineerd door bittervoorn (48%), brasem (20%) en baars (17%).
De roofvisstand bestaat voornamelijk uit snoek en in mindere mate uit snoekbaars en visetende baarzen (> 15 cm).
De visstand in diepe wateren is over het algemeen een stuk lager dan in ondiepe wateren
Vergunning Visverlof van de Vlaamse gemeenschap.
 Stekken  
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.