klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
De IJzer / W.VL
Foto's
     
Foto:  1 - Diksmuide  2 - Stavele 
(klik op de foto voor een vergroting)
Plan

Klik op de kaart voor een vergroting
Gegevens De IJzer is de enige rivier in BelgiŽ (provincie West-Vlaanderen) die op Belgische grondgebied in de Noordzee uitmondt.
De IJzer komt in de omgeving van Roesbrugge BelgiŽ binnen en loopt in de Noordzee bij  Nieuwpoort. Deze lengte bedraagt 78 km waarvan 41km op Belgisch grondgebied. De breedte gaat van 7.5 meter in het meest stroomopwaarts punt tot 35 meter bij Nieuwpoort. De invloed van de zee is slechts merkbaar in de laatste 2 km vanaf de monding.
De oevers zijn over het algemeen natuurlijk met rietbegroeiing en waterplanten. Verder is de oever vaak begroeid met overhangende struiken en bomen. Meer stroomafwaarts vanaf Diksmuide  is de oever vaak verstevigt met beton.
Over zijn geheel bied de rivier voldoende natuurlijke schuilplaatsen en afzetmogelijkheden aan de vissen.
Specifieke gegevens aan enkele meetpunten:
*** Roesbrugge: breedte max. 14m diepte max 2.4m. Bodem slip.
*** Vleteren: breedte 20 meter, diepte max. 2.4m
*** Diksmuide: breedte 22m diepte max 3.1m. Bodem zand.
***Nieuwpoort: breedte 35m diepte 3m. Bodem slip.
De rivier de Ijzer is echter geen gemakkelijk viswater wegens de vaak grote stroming omdat deze rivier veel water uit de streek afleid naar zee.
 
Vissoorten Visbestandsopname 2016:
In de IJzer zijn in totaal 24 vissoorten gevangen, exclusief hybride (kruising tussen twee karperachtigen). De aangetroffen soorten zijn paling, alver, baars, blankvoorn, brasem, driedoornige stekelbaars, giebel, karper, kleine modderkruiper, kolblei, pos, snoekbaars, bittervoorn, bot, kroeskarper, rietvoorn, vetje, zeelt, bermpje, riviergrondel, winde, blauwband, harder en snoek.
De omvang van het visbestand is geraamd op 588 kg/ha en 10.897 stuks/ha. In verhouding tot andere Vlaamse wateren kan dit visbestand op basis van biomassa als zeer omvangrijk worden omschreven.
Het grootste deel van de totale visbiomassa bestaat uit brasem (83%), gevolgd door snoekbaars (4%), karper (4%) en paling (2%). Op basis van aantallen is het visbestand op de volgende wijze opgebouwd: brasem (78%), blankvoorn (8%) en pos (6%).
Veruit de meeste vis is zowel in biomassa als in aantallen  waargenomen in tussen St. Jacobs-Kapelle en Noordschote.
Soorten als harder en bot zijn juist op trajecten dicht tegen de kust aangetroffen, relatief dicht bij het punt waar de IJzer in de Noordzee uitmondt.
 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
Bijzonderheden In het verleden tot op heden komt hier geregeld vissterfte voor door lozingen.
De rivier treed in de winter ook vaak buiten zijn oevers.
 Stekken

In het voorjaar 2004 werden 15 hengelstoepen aangelegd op de IJzer ter hoogte van St -Jacobskapelle te Diksmuide.

Eveneens werden er op de rechteroever van de IJzer ter hoogte van de Beerstblotestraat 20 betonnen hengelstoepen aangelegd.
 

  Het spaarbekken van St Joris, deelgemeente van Nieuwpoort is een gekende karperstek.
 
  Paling vissen met de peur is hier toepasbaar over het volledig traject.
  De Fintele. In het dorpscentrum van Reninge ga je de losstraat in tot je aan de brug over de ijzer komt, waar je linksaf slaat. De vaardijk tot in Fintele volgen en daar de twee bruggen oversteken tot je op de veurne ambachtdijk uitkomt. Deze weg nog enkele honderd meter volgen tot je in een bocht met een onverhard stukje grond nabij de ijzer komt.
Dit is een plek waar het goed karperen is, maar ook voor kroezen, brasem en voorn is het hier opperbest. 
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.