klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
De Langelede / Wachtebeke - O.VL.
Foto's
     

 
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens De Langelede is een kanaal gelegen tussen de Moervaart en de Nederlandse grens. Lengte 5.5km. Breedte 7 tot 10 meter. Diepte 1 tot 1.5 meter.
Daar de Nederlandse overheid de doortrekking op haar grondgebied nooit toeliet, ontwikkelde deze zich tot een polderwaterloop met natuurlijke oevers. De Langelede is door  de expresweg verdeelt in een noordelijk en zuidelijk gedeelte, verbonden via een brede koker onder de weg. De waterkwaliteit wordt momenteel nog nadelig beļnvloed door verspreide rioollozingen. In het zuidelijk deel is dit door de dichte bewoning het ergst. Het Noordelijk deel is reeds volledig gesaneerd door het opvangen van het rioolwater in collectoren. Het kanaal is in 1991 gebaggerd en zijn de oevers heringericht. Tevens zijn er hengelplaatsen aangelegd. Er is ook een hengelsteiger voor mindervaliden ter hoogte van het langeledeschooltje. De geringe diepte en breedte hebben steeds geleid tot een weelderige plantengroei zodat kruidruimingen geregeld nodig zijn.   
 
Vissoorten

De voorn is nadrukkelijk aanwezig naast de brasem. Hengelvangstgegevens bevestigen deze dominantie van de voorn, maar wijzen ook op een evenwichtige populatieopbouw (vangstgegevens van 20 voorns per man en uur, waarvan 56% ondermaatse is). Naast de blankvoorn en brasem kom je er ook rietvoorn, zeelt, baars en snoek tegen.

Een evenwichtige opbouw van de witvisstand weerspiegelt zich in een goede roofvisstand.

De opeenvolgende jaarklassen van snoek (15-50 cm) en paling (10-80 cm) werden er teruggevonden.

De meest verspreide soort is blankvoorn, brasem, karper, kolblei..

De roofvisstand op het kanaal bestaat voornamelijk uit baars snoek en snoekbaars.

 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
 Stekken Veel stekken zijn gemakkelijk bereikbaar en de wagen kan meestal vlak bij de visplaats.
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.