klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
E3 Put / Oostakker
Foto's
    
klik op de foto voor een vergroting
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens De E3 put is ontstaan door zandwinning. Het is een put met een zandige bodem van ongeveer 2.5 ha. De diepte varieert van 1.5 tot 4 m bij hoge waterstand. De oeverbegroeiing is schaars.
De zuidelijke oever is verstevigt met steenstortingen en beton.
Op het noordoostelijk deel is vrij ondiep, op sommige plaatsen is een aanzienlijke sliblaag aanwezig door bladval en zijn er veel takken.
Oostelijke oever plaatselijk dicht begroeid met wilgen, hoge oevers. Halverwege de oever is een afwateringssysteem dat afgesloten is met roosters.
Noordelijke oever, niet verstevigt, met afgekalfde oevers, weinig vegetatie en voornamelijk begroeid met wilgen. 
Vissoorten Visbestandsopname IBW. 2014:
In de E3-Put Oostakker zijn in totaal 8 vissoorten gevangen:  paling, baars, brasem, blankvoorn, karper, pos, snoek en zeelt.
De omvang van het visbestand in de E3-Put Oostakker is geschat op 152,9 kg/ha en 10.050 stuks/ha. Op basis van biomassa bestaat het bestand voor een groot deel uit karper (31%), baars (27%) en brasem (22%). Ook paling (9%) heeft een redelijk aandeel binnen het bestand op basis van biomassa. Op basis van aantallen bestaat het bestand grotendeels uit baars (62%). Vooral van het baarsbroed zijn relatief veel exemplaren gevangen. Naast baars heeft ook brasem (23%) een aanzienlijk aandeel binnen het bestand. Ook bij brasem behoren veruit de meeste exemplaren tot het broed.
 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
Bijzonderheden  
 Stekken  
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.