klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Ginnekenshoek
Foto's
 
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens

Ginnekenshoek is een natuurgebied van 15 ha, met een 5 ha gemeentelijke visvijver, ten zuiden van de Vossenbrugstraat in de gemeente Beerse.
Rond de kleiput staat een ruig gemengd loofbos (berk, wilg, eik, veel struikgewas en bramen). Een zandstrook splitst de kleiput in twee stukken. Het kleine ondiepere gedeelte doet dienst als paaigebied voor vissen en is via een dikke buis verbonden met de visput.

Lengte 360 m. Breedte tot 130 meter. Diepte onbekend

Natuurlijke oevers. Hier en daar plantengroei aanwezig.

 

Vissoorten Alle courante vissoorten met als belangrijkste soorten; voorn en karper.
Verder kan je er paling, winde, zeelt, snoek, snoekbaars, enz. aan de haak slaan.
Jaarlijks gebeuren er visuitzettingen op dit water.
 
Vergunning

Gemeentelijke verunning

Deze vergunning kan je kopen aan het onthaal van de gemeente Beerse en is geldig van 1 januari tot 31 december voor de gemeentelijke visvijvers.

Ook mensen van buiten Beerse mogen vissen op de gemeentelijke vijvers.

Gemeente Beerse

Dienst onthaal

Bisschopslaan 56

2340 Beerse

tel. 014 61 19 71

fax 014 61 81 85

e-mail: onthaal@beerse.be
 

Open alle weekdagen van 9.00u tot 12.00u

En op maandag van 18.00 tot 20.00 en woensdag van 13.00 tot 15.00u.

Tijdens de maanden juli en augustus is het gemeentehuis gesloten op woensdagnamiddag.

 
Reglement Het vissen is toegelaten tijdens het visseizoen dat start op 1 juni en eindigt op 15 april onder voorwaarden vermeld in het reglement van orde.
Tijdens de paaitijd (van 16 april tot en met 31 mei) is het viswater volledig GESLOTEN.
Het domein is enkel toegankelijk van 2 uur vr zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang.

Specifieke bepalingen voor de visputten ‘Oosteneinde’ en ‘Ginnekenshoek’
Artikel 13
De gemeentelijke visput “ Oosteneinde”, maakt deel uit van het domein “ De Huffelen”. De gemeentelijke visput “ Ginnekenshoek”, maakt deel uit van het domein “ Ginnekenshoek – vogelzang”.
Dit reglement is niet van toepassing op activiteiten inzake beheer, toezicht en wetenschappelijk onderzoek.
Artikel 14
Er mag steeds onbeperkt gevist worden.
Op snoek vissen en lepelen mag echter slechts van 1 juni tot 1 januari.
Na visuitzettingen mag er geen vis meegenomen worden, en dit gedurende 2 maanden.
Artikel 15
- Elke visser is verplicht een geldige vergunning op naam bij zich te hebben om ten allen tijde te kunnen tonen aan de politiediensten en ambtenaren van Bos en Groen ( Agentschap voor Natuur en Bos).
- Vergunningen zijn af te halen in het gemeentehuis aan de prijs bepaald in retributiereglement betreffende de toegangsgelden voor sportinfrastructuur ( vissen).
Artikel 16
Het is verboden:
- te zwemmen;
- op gelijk welke wijze de rust te verstoren;
- afval, zwerfvuil of andere voorwerpen achter te laten;
- te kamperen;
- schade te berokkenen aan fauna, flora, installaties, materiaal of gelijk welk onroerend of roerend voorwerp;
- publiciteit of propaganda te voeren;
- vuur te maken.
Artikel 17
Gemotoriseerd verkeer of fietsers zijn niet toegestaan in de domeinen.
Artikel 18
Inbreuken op de artikelen 9, 10, 11 en 12 en de artikelen 14, 15, 16 en 17, worden gestraft met administratieve geldboete van maximum 250 euro.
 
 Stekken Langsheen de zandstrook tussen de twee stukken zijn een zestal mooie stekken waar je regelmatig hengelaars aantreft.
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.