klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Grote Keignaart/Grote Keignaert
Foto's      
Plan

 
aar
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens De Grote Keignaertkreek is gelegen naast Zandvoorde, een deelgemeente van Oostende. De ene kant van de kreek is parkgebied en de andere kant bevindt zich het eerste natuurreservaat van Oostende.
Deze vijver is pas openbaar water sinds 2008.
Lengte 1.2 km. Breedte 90 meter. Diepte tot 3.4 meter.
Natuurlijke oevers met veel riet. 
Vissoorten

Visbestandsopname 2014:
In de Grote en Kleine Keignaert zijn in totaal elf vissoorten (exclusief hybride) aangetroffen. Dit zijn de soorten baars, blankvoorn, brasem, driedoornige stekelbaars, giebel, karper, kolblei, paling, pos, rietvoorn/ruisvoorn en snoekbaars. De omvang van het visbestand wordt geschat op 215,4 kg/ha en 1.017 stuks/ha. De visbiomassa wordt gedomineerd door karper (75%), gevolgd door paling (7%) en blankvoorn (6%). Op basis van aantallen bestaat het visbestand grotendeels uit baars (35%), giebel (18%) en blankvoorn (16%). Vooral van baars zijn veel kleine exemplaren aangetroffen.
 

Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
Er mag gevist worden van de Libellaan tot aan de Kapittelstraat en ook alleen maar aan deze zijde van de Grote Keignaert kreek.
Bijzonderheden De Keignaert is ontstaan tijdens het Beleg van Oostende (1601 - 1604).  De belegerden groeven een bres in de duinen om zich tegen de aanvallende troepen te beschermen.  Daardoor brak de zee door en drong het land binnen.  De later aangelegde Grintwegdijk sneed de Keignaert doormidden en maakte een eind aan de bedreiging die de kreek vormde. In regenrijke periodes is de Keignaert een natuurlijke waterbuffer waardoor wateroverlast en overstromingen worden vermeden.  In droge periodes vormt ze een belangrijke zoetwatervoorraad, o.m. voor de landbouw.De rietkragen van deze zoetwaterkreek zijn in de zomer een broedgebied voor rietvogels.  In de herfst dienen ze als rustgebied.
 Stekken

Te bereiken via de Libellaan en de Kapittelstraat.

De wagen kan hier bijna overal op een veilige manier worden geparkeerd.

 
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.