klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Boudewijnkanaal
Foto's

 
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens Lengte 16km en heeft met inbegrip van de dokken een oppervlakte van 330 ha.  Gemiddeld 65 m breed van Zeebrugge tot aan de herdersbrug en 115 m van de herdersbrug tot Brugge.
Diepte tot 8 meter. 
De oeverstructuur is cultuurtechnisch, betonnen damwanden en op sommige plaatsen is de oever verstevigt door steenstortingen of door een meerlagige stenenrij.
Het kanaal heeft een specifieke biotoop. Het water bestaat voor 60 tot 90% uit zeewater
Vissoorten

Het visbestand op dit kanaal bestaat uit een een 12 tal vissoorten : namelijkBaars, paling, bot, dunlipharder, griet, haring, koornaarsvis, steenbolk, tong, wijting, zeebaars, grondel.

Zeebaars en paling domineren hier zowel in gewicht als aantal.

De zeevissen hebben hier duidelijk de bovenhand!


Visbestandopname IBW september 2006

er werd op 5 plaatsen bemonsterd met kieuwnetten en fuiken. Elektriciteit was niet mogelijk wegens het zoutwater. In totaal werden 1127 vissen gevangen verdeelt over  twaalf soorten met een gewicht van 143kg 
Baars 3, paling 510, bot 6, dunlipharder 1, griet 1, haring 4, koornaarsvis 41, steenbolk 7, tong 3, wijting 4, zeebaars 546, grondel 1
Zeebaars en paling domineren hier zowel in gewicht als aantal.
Bij een vorige uitgebreider bemonstering in 1995 werden nog 26 vissoorten gevangen.
Men zou kunnen stellen dat de vangsten er veel op achteruit gegaan zijn, toch moet je dit enigszins relativeren. Veel is afhankelijk van het seizoen en de vangstmethoden. In deze brakwaterzone zijn immers grote variaties mogelijk.
Het IBW stelt dat de visstand niet zoveel veranderd is als op het eerste zicht lijkt.
Hoofdzakelijk blijft het echter een paling water. 
Visuitzettingen: Geen 
Vergunning

Wil je vissen in het Boudewijnkanaal dan heb je naast je Vlaamse visvergunning een bijkomende vergunning nodig. Deze kan je verkrijgen bij:

Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen NV

P. Vandammehuis

Isabellalaan 1

8380 Zeebrugge

Tel: 050 54 32 11

   
 Stekken Bij de visbestandsopname: Minst goede plaats was de haven van Zeebrugge en de beste vangsten richting Brugge.
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.