klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Kanaal Gent - Brugge - Oostende
Foto's
 
klik op de foto voor een vergroting
Plan

 
Gegevens Het kanaal Gent – Oostende is gelegen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Het kanaal loopt van Gent naar Brugge (56 km) waar het in verbinding staat via de Brugse ringvaart met het kanaal Brugge – Oostende (43 km). De bovenloop van dit kanaal staat tevens in verbinding bij Gent met het kanaal Gent – Terneuzen, dat uitmondt in de Westerschelde. Het kanaal is in totaliteit ongeveer 100 kilometer lang met een waterbreedte van 30 tot 65 meter.
Het water bij Oostende staat onder invloed van het getij waardoor zoutgradiŽnten aanwezig zijn die de visstand kunnen beÔnvloeden
De oevers zijn verstevigt met overwegend beton en breuksteen. Het talud is op bepaalde plaatsen vrij steil, maar steeds begroeid. Op het kanaal is zowel plezier als andere scheepvaart.
Sommige delen zijn rechtgetrokken en de zo ontstane meanders zijn bewaard.
 
Vissoorten Alle courante vissoorten zijn goed vertegenwoordigt.
Er wordt vooral gevist op witvis en paling. Maar ook karpervissers komen meer en vaker naar dit water.
Geregeld vinden er ook wedstrijden plaats.

Visbestandsopname IBW. 2016:
In totaal zijn 20 soorten aangetroffen: aal/paling, alver, baars, blankvoorn, brasem, driedoornige stekelbaars, karper, kolblei, pos, snoekbaars, snoek, bittervoorn, bot, rietvoorn/ruisvoorn, vetje, zeelt, riviergrondel, winde, koornaarvis en zwartbekgrondel.
Het totale visbestand is geraamd op 43,6/ha en 1.149/ha. De visbiomassa bestaat voornamelijk uit brasem (28%), blankvoorn (26%), snoekbaars (19%) en paling (16%). Op basis van aantallen per hectare bestaat het visbestand voornamelijk uit blankvoorn (67%) en brasem (19%).
 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
Bijzonderheden In het algemeen kan men stellen dat het visbestand er sterk verbeterd is.
 Stekken Enkel toegankelijk met de wagen in de zones waar autoverkeer toegelaten is. Er zijn goeie hengelvoorzieningen ter hoogte van de oude kanaalarm en het schiereiland van de Gevaerts. Verder ook op het einde van de Oostdijk te Moerbrugge tot aan de ingang van Leiemeersen-Noord en ter hoogte van de monding van de Rivierbeek langs de Westdijk tegenover de Warandeputten. Langs de onverharde jaagpaden mogen in geen geval auto's rijden en stationeren.
 
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.