klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
kanaal Gent - Terneuzen
Foto's
 


Kaart: Gebieden waar gevist mag worden zijn in het groen aangegeven
(klik op de kaart voor meer details)
 

Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens Het kanaal heeft een totale lengte van 32 km waarvan 16.6 km door Nederland loopt. Het kanaal is een hoofdvaarweg voor de scheepvaart en als dusdanig druk bevaren.
De breedte is gemiddeld 140m en tot ongeveer 13 meter diep.
Gemiddelde diepte is 9 meter. 
zoet/brakwater
Vissoorten De laatste tijd omschreven als een van de visrijkste kanalen in Vlaanderen.
Alle normale zoetwater vissoorten en hoe dichter bij zee hoe meer kans op enkele zeevissoorten  als bot, fint, harder, tong, wijting en zeebaars.
Vanaf de sluis bij Terneuzen ook krabben. 
Regelmatig meldingen van karpers van +15 kg
Visbestandsopname waters en bossen in 2010.
vangst: 12 verschillende vissoorten.
58% was brasem.
Ook een goed snoekbaarsbestand. 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap op Belgisch grondgebied.

Het Nederlandse deel staat onder toezicht van hengelclub "ontspanning na inspanning" uit Terneuzen.
Er gelden wel speciale reglementen voor het vissen in de dokken en de reglementeringen voor boten zijn zeer verschillend op Belgisch als op Nederlands grondgebied. Deze veranderen regelmatig, dus best informeren voor het vissen bij de rijkswaterstaat voor Nederland.
Bijzonderheden Hoofdzakelijk bevist met de feeder en karper hengel, maar ook de vaste stok is goed mogelijk, al wordt dit minder courant gedaan. Met de vaste hengel moet je algauw rekenen op 6/8 meter diepte.
Langs de kant is het vaak reeds 3.5 meter diep op 4 hengeldelen.
Met de feederhenhel bedraagt de visdiepte 8/12 meter. 
Een voerkorf van 40/50 gram is hier het meest gebruikt, al kan 80gr noodzakelijk zijn wanneer er veel drift staat.

Voor de roofvishengelaars liggen hier ook heel wat mogelijkheden, baars en snoekbaars komen hier veelvuldig voor.

Afvissen van de vele kademuren en opstakels op het kanaal met twisters, shads, spinners brengen zeker de nodige baarzen op de kant !

 Stekken --Bij de afgesloten bocht bij de papierfabriek van Stora is een jachthaventje waar je meestal rustig kan hengelen met de vaste hengel.
--Daar waar de Moervaart in het kanaal komt . (net voor de paaitijd zeer goede stek).
--de zwaaikom van de CBR-centrale en bij de Vamo-Mils zijn gekende karperstekken.
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.