klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Kanaal Ieper - IJzer/Lage vaart
Foto's
     
Foto:  1- begin lage vaart, sluis   2-gebroeders Van raemdonck
Plan
GroterKlik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens Het kanaal Ieper-IJzer is gelegen in de provincie West-Vlaanderen
Het kanaal loopt van Ieper naar Lo-Reninge waar het aansluit op de ijzer. De totale lengte is 15 km. Breedte circa 30 meter. Diepte gemiddeld 2.5 meter, met enkele ondiepere en diepere delen. Die 15 km zijn door 2 sluizen gesplitst in 3 delen. De Lage vaart, De midden vaart en de Hoge vaart. Deze verschillen zodanig van elkaar dat we ze apart behandelen.
***************************
Lage Vaart: Is het deel  vanaf het sluis over Boezinge tot aan de monding in de ijzer.
Lengte +- 8.7km. De rechteroever  tot aan Steenstrate volledig natuurlijk en flink begroeid door bomen en struiken. De oevers zijn er zeer moeilijk bereikbaar maar voor wie de moeite doet resulteert dit meestal in goede vangsten. Op hetzelfde stuk is de LO daarentegen wel goed bereikbaar. Hier loopt een jaagpad over de volledige lengte. Echter niet berijdbaar met de wagen. Op beide kanten staan rietkragen.
Vanaf Steenstrate is er langs de rechterkant een jaagpad over de volledige lengte, de oevers zijn gematigd stijl tot bijna plat. De linker oever daarentegen is meestal flink begroeid met bomen en struiken, en slechts hier en daar kan het water bereikt worden. Veel over het water hangende takken en bomen.  Er ligt een smal voetwegje, maar zelfs voor een viskist trolly is het hier bijna niet doenbaar. 
Vissoorten Visbestandsopname 2015:  
Er zijn 17 vissoorten aangetroffen: Paling, baars, blankvoorn, brasem, giebel, karper, kolblei, pos, snoek, snoekbaars, bittervoorn, vetje, riet-/ruisvoorn,  zeelt, riviergrondel, winde en blauwband.
De visbiomassa wordt geschat op 173kg/ha en de visdichtheid op 3 658 vissen/ha.
Op basis van gewicht wordt het visbestand in het kanaal gedomineerd doorbrasem (53%), blankvoorn (12%) en karper (9%). Van karper en brasem wordt de aanwezige biomassa gevormd door adulte exemplaren.
In aantallen wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorn (28%), brasem (26%) en baars (17%).
Het roofvisbestand bestaat vooral uit snoek (12,2kg/ha) en in beperkte mate uit baars (0,5kg/ha).
 
Vergunning Vergunning Vlaams gewest.
Bijzonderheden Een zeldzame keer is er wat plezierscheepvaart. In de zomer ziet men hier vaak karper de kanten afzoeken naar voedsel, of liggen ze onder de overhangende bomen.
 Stekken Steenstraat is het drukst beviste stuk van dit kanaal, en ook het beste stuk  qua visbezetting.
Zowel Steenstrate als aan het monument van de gebroeders van Raemdonk staan bekend bij karpervissers. Het gebeurd dan ook zelden dat er geen aanwezig zijn.
 
  ***Restaurant steenstraete. Baan Diksmuide/Ieper. Diksmuidseweg 511.
Deze plaats is vrij goed bereikbaar en er is ruim parkeergelegenheid. Verder zijn er enkele vissteigers van waarop het goed vissen is. Vroeg in het jaar ideaal voor voorn en brasem. De andere zijde van de brug is dan weer gekend voor zijn karpers.
  ***De Eandis centrale. Iets moeilijker te vinden. Vanaf de brug aan steenstaete, de brug over, links de stampkotstr in en de westpoeselstr vervolgen tot aan het kanaal.. Een relatief ondiepe stek die in het voorjaar vlug opwarmt. Een stek van vooral giebels en karper, maar ook een vroege peurstek. Parkeren kan aan de centrale.
  ***De oude pereboomstraat. Het einde van deze doodlopende straat gaat over in een onverharde weg met minstens twee km vrij mooie oevers. Een alround witvisstek. Je kan hier ook overal je wagen of zelf mobilhome kwijt.
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.