klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Gemeentevijver Langemark - Poelkapelle
Foto's
 
   
Gegevens
 
Adres: Vijverstraat Langemark-Poelkapelle
 
Wie wil vissen in de gemeentelijke vijver, kan hiervoor een visvergunning kopen in het onthaal van het gemeentehuis, Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle.  In het weekend kan je terecht in het sportcentrum, Boezingestraat 51a, 8920 Langemark-Poelkapelle.

Het vissen in competitieverband wordt van de retributie vrijgesteld.  Hiervoor moet een schriftelijke aanvraag gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Meer info : dienst onthaal, Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle, 057/49.09.10,

info@langemark

 

Vergunning
Jaar en weekkaarten te verkrijgen.
 
Politie
Reglement
 
Art. 100.1  Het recht tot vissen in de gemeentelijke vijver is slechts toegelaten aan degenen die in het bezit zijn van een gemeentelijk visverlof, op persoonlijke naam afgeleverd door het gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle. De visverloven zijn geldig voor 1 kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december). Enkel in het kader van interclub-wedstrijden, ingericht door de plaatselijke hengelvereniging(en), kan vrijstelling van een individueel visverlof worden verleend. Deze vrijstelling dient schriftelijk te worden aangevraagd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Art. 100.2 Een visverlof geldt slechts voor één of twee handlijnen, of voor één of twee werphengels. Iedere visser kan slechts één visverlof bekomen.  Voor de personen die op 1 januari van het lopende jaar, jonger zijn dan 12 jaar, wordt er slechts een visverlof afgeleverd voor één handlijn. Men verstaat door handlijn elke lijn voorzien van een hengelroede “visstok” en waarvan het gebruik ervan de bestendige aanwezigheid van de visser vereist, hetzij door het lokaas, vast of beweegbaar, natuurlijk of kunstmatig, bovendrijvend of zinkend.  De hengelroede mag voorzien zijn van een molentje, geplaatst buiten handbereik. Als werphengel dient verstaan : hengel voorzien van een molen en lijn met kunstaaslepel en dubbele of drievoudige haak.

Art. 100.3  Het schepnet, waarvan de afmetingen vrij zijn, mag enkel gebruikt worden om de vis op te halen, die met de haak gevangen wordt.

Art. 100.4  Het vissen is het gehele jaar toegelaten.
Uitzonderingen :
Het is verboden te vissen van twee uur na zonsondergang tot twee uur voor zonsopgang.  De genummerde plaatsen rond de vijver, van nr. 1 tot en met nr. 30, worden voorbehouden voor de plaatselijke hengelverenigingen, indien zij georganiseerde viswedstrijden inrichten.  Het is verboden te vissen in de paaivijver.

Art. 100.5  Het is verboden om gevangen vis mee te nemen, alle vis dient onmiddellijk teruggezet te worden.
Uitzondering wordt gemaakt voor roofvis : paling, snoekbaars en baars.  Een leefnet wordt enkel toegelaten bij georganiseerde viswedstrijden ingericht door de plaatselijke hengelverenigingen.

Art. 100.6  Het vissen in wedstrijdverband is strikt voorbehouden aan de plaatselijke hengelverenigingen.
Tijdens viswedstrijden is vissen voor particulieren verboden.

Art. 100.7  Ieder visser moet zijn visplaats rein houden. Het is verboden voorwerpen andere dan nodig voor het vissen of vloeistoffen in het water te werpen die de vissen kwetsen of doden of het water verontreinigen.

Art. 100.8  Het visverlof zal onttrokken worden aan diegenen die veroordeeld worden voor een overtreding overeenkomstig bovenstaande artikelen. De intrekking van het visverlof kan nooit de terugbetaling van de retributie tot gevolg hebben.  De tuigen, welke verboden zijn onder bovenstaande artikelen, worden in beslag genomen om neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank als bewijsstuk der overtreding.

info
2014: De Bakelandtvissers kregen van de gemeente het beheer van de gemeentelijke vijver in Langemark in handen. Zo mogen de vissers voortaan de visvergunningen uitreiken en vissers controleren. Het bedrag van die vergunningen wordt ook door de Bakelandtvissers bepaald, in overleg met het schepencollege. Het geld kan gebruikt worden voor de aankoop van vis voor de vijver
 
Van deze locatie zijn geen verdere gegevens bekend
Kan jij ons hierbij helpen ?
Grote, diepte, courante vissoorten, stekken, eigen ervaringen
dan graag een mailtje naar:
frans.noyelle@pandora.be 
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.