klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Gemeentevijver Meerhout / 'T Gewad
Foto's
 
   
Gegevens
 
De gemeentelijke visvijver is geopend van 15 maart tot en met 15 november.

Seizoensvergunningen zijn enkel te verkrijgen aan het onthaal in het gemeentehuis
Dagvergunningen zijn te verkrijgen bij:
Het onthaal in het gemeentehuis - Markt 1 - 2450 Meerhout
Hengelsport An bvba - Weversberg 45 - 2450 Meerhout
 

 
 
Reglement

Gebruikersreglement gemeentelijke visvijver ’t Gewad:

Art. 1:    Het vissen op de gemeentelijke visvijver is toegelaten onder de hierna vermelde voorwaarden.

Art. 2:    Iedere visser dient in het bezit te zijn van een jaar- of dagvergunning die te verkrijgen is bij de gemeentelijke Sportdient. Deze vergunning is strikt persoonlijk en kan niet overdragen worden aan derden. 

Art. 3:    Elke visser jonger dan 12 jaar moet vergezeld zijn van een volwassene of verantwoordelijke.

Art. 4:    De prijs van een jaarvergunning 2017 bedraagt:

- 10 euro voor -16 jarigen die inwoner zijn van Meerhout

- 20 euro voor -16 jarigen die geen inwoner zijn van Meerhout

- 15 euro voor +16 jarigen die inwoner zijn van Meerhout

- 25 euro voor +16 jarigen die geen inwoner zijn van Meerhout.

Art. 5:  De prijs van een dagvergunning bedraagt 3 euro zowel voor inwoners als niet-inwoners van Meerhout.

Art. 6:   Er mag geen vis worden meegenomen met uitzondering van 1 roofvis per dag van minimaal 60 cm.

Art. 7:   Het gebruik van een leefnet is verboden. Gevangen vis dient onmiddellijk te worden teruggezet. Het onthaken van de vis dient te gebeuren in een emmer met fris water waarbij de vis eerst met kop in het water wordt gelaten.

Art. 8:   Het vissen is enkel toegelaten van op de kant van de visvijver.

Art. 9:   De vis mag uitsluitend gevangen worden met handstok of werphengel. Het is verboden om gemotoriseerde en/of telegeleide materialen op de vijver te gebruiken.

Art. 10:  Iedere visser mag maximaal met 2 stokken of werphengels vissen die binnen handbereik zijn opgesteld.

Art. 11:  Iedere visser moet recht voor zich uit vissen en mag zijn vishengel(s) tot maximaal tot de helft van de vijver uitgooien. Hij mag daarbij andere vissers niet hinderen.

Art. 12:  Het gebruik van gekleurde maden is verboden.

Art. 13:  Het gebruik van stoffen of producten die de vis bedwelmen of die de vis uit zijn normale constitutie brengen, zijn verboden.

Art. 14:  Het is verboden te vissen met meer dan één onderlijn.

Art. 15:  Gebruik van tweehaken en driehaken is verboden, uitgezonderd voor roofvis.

Art. 16:  Er mag gevist worden van 15 maart tot en met 15 november.

Art. 17:  Het college van burgemeester en schepenen kan periodes vaststellen tijdens dewelke op de vijver of een gedeelte er van niet mag gevist worden. Het kan ook een beperking invoeren wat betreft het vissen op bepaalde vissoorten.

Art. 18:  Nachtvissen is verboden. Er mag uitsluitend gevist worden tussen zonsopgang en zonsondergang.

Art. 19:  Het is verboden:

              - te zwemmen of te baden in de vijver

              - honden in de vijver te laten

              - etensresten of ander afval achter te laten

              - schade toe te brengen aan dijken, gebouwen en plantsoen

              - te vissen onder ijs

              - te schaatsen op ijs

              - te overnachten aan de vijver

              - vuur te stoken of te barbecueën aan de vijver        

Art. 20:  Honden moeten verplicht aan de leiband.

Art. 21:  Voertuigen moeten op de voorziene parking geplaatst worden. Het is verboden om met fietsen en bromfietsen rond de vijver te rijden. Alleen met de fiets aan de hand mag men zich naar de visplaats begeven.

Art. 22:  Iedere vergunninghouder en bezoeker is verplicht gevolg te geven aan de onderrichtingen van de bevoegde overheid, de politie, de sportfunctionaris en de toezichters aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.

Art. 23:  Iedere visser is verplicht om zijn visvergunning te tonen en te overhandigen op verzoek van de bevoegde overheid of een bevoegde persoon.

Art. 24:  Bevoegde personen hebben te allen tijde het recht om controle uit te oefenen in de viskorf van de visser.

Art. 25:  De vergunning van personen die handelen in strijd met onderhavig reglement kan ingetrokken worden zonder recht op schadevergoeding.

Art. 26:  Vissen zonder visvergunning is strafbaar met een geldboete en inbeslagname van alle voorwerpen die tot het misdrijf hebben geleid zonder recht op schadevergoeding.

Art. 27:  Bepalingen die zijn opgenomen in de politiecodex zullen worden vastgesteld door de politie en bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie.

Art. 28:  Alle voorgaande reglementen betreffende de gemeentelijke visvijver vervallen bij het in werking treden van dit reglement.

 
info  
Van deze locatie zijn geen verdere gegevens bekend
Kan jij ons hierbij helpen ?
Grote, diepte, courante vissoorten, stekken, eigen ervaringen
dan graag een mailtje naar:
frans.noyelle@pandora.be 
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.