klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Gemeentevijvers Mol / Put van Rauw
Foto's
Put van Rauw
   
Gegevens
 
De zandputten zijn voormalige zandgroeves die vroeger werden gebruikt voor de ontginning van kwarts, bekend als het roemrijke Molse witte zand. Ze werden onder meer onder impuls van zandwinningsbedrijf Sibelco volledig omgevormd tot natuurgebied

Om te vissen op de gemeentelijke waterplassen ‘De Maat’ en ‘Put van Rauw’, moet je een visvergunning hebben. De inkomsten van de verkoop van deze visrechten gebruikt het gemeentebestuur om het visbestand op peil te houden.
Voor wie?
Inwoners.
Niet inwoners aangesloten bij een erkende Molse visvereniging.
Iedereen met een tweede verblijf in Mol.
Iedereen die tijdelijk verblijft op een recreatiedomein in de gemeente.

 

Vergunning
Om een visvergunning te verkrijgen, hoef je geen aanvraag te doen. Je kan de vergunning gewoon aankopen bij het gemeentebestuur, aan de onthaal- en informatiebalie. Denk eraan de nodige documenten mee te brengen. Afhankelijk van je situatie breng je mee:
  • Identiteitskaart voor inwoners
  • Voor niet-inwoners: lidkaart voor leden van een erkende visvereniging
  • Het betalingsbewijs van de belasting op tweede verblijven voor eigenaars van een tweede verblijf
  • Een bewijs van verblijf indien je tijdelijk op een recreatiedomein in onze gemeente verblijft
Reglement Niet gekend
info  
Van deze locatie zijn geen verdere gegevens bekend
Kan jij ons hierbij helpen ?
Grote, diepte, courante vissoorten, stekken, eigen ervaringen
dan graag een mailtje naar:
frans.noyelle@pandora.be 
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.