<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Leiemeander Oeselgem
Foto's
 
Plan  
 
Gegevens Deze heeft een oppervlakte van 4,6 hectare en een maximale diepte van 3 meter. De oevers zijn veelal begroeid met kruidige vegetaties, riet en enkele overhangende en bomen (figuur 2.5). Enkele oevers zijn beschoeit of bekleed met puin. Op enkele plaatsen groeit emerse vegetatie in de vorm van gele plomp. Er is geen submerse vegetatie aangetroffen.
 
Vissoorten Visbestandsopname 2017:
Er zijn tien vissoorten aangetroffen. Baars, blankvoorn, brasem, giebel, karper, paling, pos, snoek,snoekbaars en zeelt.
De visbiomassa wordt geschat op 1 152 kg/ha en de visdichtheid op 32 881 vissen/ha, wat een fors bestand is voor dit water.
Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door karper (34%) en brasem (33%). In aantallen wordt het visbestand gedomineerd door baars (39%), brasem (29%) en blankvoorn (23%).
Het roofvisbestand heeft een omvang van 84 kg/ha en bestaat uit snoek, snoekbaarsen visetende baarzen (>15 cm).
De populatieopbouw van karper is goed. Er zijn naast veel oudere exemplaren ook enkele kleinere exemplaren aangetroffen.
De populatie van paling bestaat voornamelijk uit exemplaren met een lengte van 40-70 cm maar er zijn ook enkele kleine exemplaren aangetroffen.
Het water biedt daarmee zeer goede vangkansen voor de wit- en karpervisser. In vergelijking tot veel vergelijkbare wateren in Oost-Vlaanderen, valt op dat de snoekbaars de toppredator is.
Vergunning Visverlof van de Vlaamse gemeenschap.
 Stekken  
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.