klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Oudenburgs vaartje
Foto's    
      Een foto met en een zonder kroost.
 
Plan
 

Grotere kaare
Gegevens Gelegen in Oudenburg.
Met betonplaten of schanskorven verstevigde oevers, matig steile taluds, 1 zwakke bocht en rietkragen aanwezig.
Natuurlijke schuilplaatsen matig aanwezig. Bodem van slib.
Tot 1,80 m diep en 8,5 m breed, een doorzicht van 1,15 m
Vissoorten Belangrijkste soorten: blankvoorn - rietvoorn -zeelt - winde - grondel - paling - snoek
Visbestandsopname 2009:
Op 1 plaats bevist door middel van elektrovisserij en een fuik.
12 soorten: baars, bittervoorn, blankvoorn, brasem, giebel, karper, kolblei, paling, pos, rietvoorn, snoek en zeelt.
Paling is de meest gevangen soort, giebel en karper
scoren het best naar biomassa toe. De index scoort ‘ontoereikend’
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
Bijzonderheden  
 Stekken  
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.