klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Bergenvaart
Foto's

Foto:  Bulskamp 13 meter breed
Plan

 

 
Klik op de kaart voor een vergroting
kaartdetail van  hengelkaarten Bos en Groen
Gegevens Polderwater kanaaltje. Kunstmatige oevers met betonnen damwanden, houten paaltjes of schanskorven. Breedte staalnameplaats 1: 15 meter, staalnameplaats 2: 8 meter. Steile taluds, bodem van slib. Lengte 11km.
Vissoorten Blankvoorn - kolblei - brasem - baars en paling zijn de overheersende soorten.
Snoek en snoekbaars komen er slechts sporadisch voor.
Visbestandsopname IBW. 2003.
Er werd op 2 plaatsen bemonsterd beiden in Veurne: 1 Coolenhof, 2 Wulveringem baldenbrug.  Het resultaat was 9 vissoorten. Paling - brasem - blei - alver - blankvoorn - winde - pos - baars - snoekbaars. De meest gevangen soort is blankvoorn. In gewicht was dit brasem. In 1998 is ook reeds bemonsterd, en wel op 3 plaatsen. Het visbestand is er ondanks visuitzetting van blankvoorn, rietvoorn, winde en snoekbroed gelijk gebleven.
Vergunning Visvergunning Vlaamse gemeenschap.
Bijzonderheden Conclusie: een laag visbestand. Daarbij is de waterkwaliteit zeer matig, en op de bodem is een dikke anaerobe sliblaag aanwezig.
 Stekken  
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.