klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
De Dyle
Foto's
 
Plan
Klik op het icoontje in de linker benedenhoek voor een satelliet beeld.
Gegevens

De Dijle is een rivier die door de provincies Brabant en Antwerpen stroomt. Ze maakt deel uit van het stroomgebied van de Schelde.

Deze rivier ontspringt nabij Genappe. Aanvankelijk stroomt de Dijle tamelijk ongedwongen in noordoostelijke richting. Ten zuiden van Leuven monden de Thyle, de Train, de Nethen, de Laan en IJse uit in de Dijle, in Leuven zelf ook nog de Voer. In Werchter mondt de Demer uit in de Dijle, die daarna een bocht maakt naar het westen. In Mechelen wordt de Dijle gesplitst in een Binnendijle en een Afleidingsdijle.

Uiteindelijk gaat de Dijle, vlak nadat de Zenne in haar loop uitmondt, in Rumst samen met de Nete over in de Rupel.
De Dijle is een getij rivier. Het getij is merkbaar tot nabij Werchter.

Vroeger was de Dijle vrij vuil en zorgde hij vaak voor stankhinder. Tegenwoordig is dit erg verbeterd en lijkt het visbestand hersteld. Het slib echter blijft een probleem, dat blijft sterk vervuild met o.a. zware metalen.

Totale lengte: 86 km, maar is slechts 6,4km bevaarbaar stroomafwaarts Mechelen.

Breedte 20 tot ~30 meter. Diepte: 1 tot 3 meter.

Oevers: overgrote deel zijn kunstmatige oevers. (veel stenen of betonnen oevers)

Stroming: meestal lichte stroming aanwezig, bij regenval kan de Velp zeer hard stromen.

 
Vissoorten

Je kan er een 21 vissoorten aantreffen.
Waaronder; tiendoornige stekelbaars, driedoornige stekelbaars, baars, beekforel, blankvoorn, blauwbandgrondel, brasem, giebel, karper, kopvoorn, paling, regenboogforel, rietvoorn, riviergrondel, snoek, winde, zeelt en zonnebaars.
Men treft er ook de beschermde rivierdonderpad, bittervoorn en bermpje aan.

De dominante roofvis is er de baars. Snoekbaars wordt er eveneens gevangen, maar snoek is er eerder sporadisch.
Visbestandsonderzoek 2010-2011
Dit gebeurde met fuiken in de beneden Dijle. Er werden 16 soorten aangetroffen.
Hieruit bleek een grote dominatie van paling, wat door het gebruik van fuiken niet abnormaal is. Ook Bot was toen relatief goed vertegenwoordigt. Er is ook een sterke toename vastgesteld van spiering.
Opmerkelijk was ook de aanwezigheid van Europese meerval, rivierprik en zeebaars.
Steurgarnalen en wolhandkrabben werden ook regelmatig gevangen.
 

Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
 

Op de Boven-Dijle is hengelen toegestaan van de nieuwe brug te Werchter tot aan het bovenhoofd van de bovenstuw te Mechelen.
Wat de doortocht in Mechelen betreft: hier is hengelen toegestaan van het bovenhoofd der bodemstuw tot en met de benedensluis te Mechelen, inclusief de Dijle-afleiding te Mechelen.

Op de Beneden-Dijle mag je hengelen van het benedenhoofd der benedensluizen te Mechelen tot aan haar monding in de Rupel.

Bijzonderheden  
 Stekken Bij de Arenbergmolen te Leuven loont het zeker de moeite om een dagje te hengelen met de vaste stok. Hier werd ook de grootste soortendiversiteit aangetroffen tijdens een onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bos.
  In Mechelen loopt de Dijle door de binnen stad. In het Dijle water is het iets moeilijker vissen door de hoge kade muren of de beperkte toegankelijkheid. Het water is er meestal ook iets troebeler dan in de vlietjes die hierop uitkomen ,maar toch is het er ook goed vissen. Bij zeer goed weer in de zomer zie je hier voorns, karpers (5 tot 10kg), en baarzen die in de oppervlakte liggen te zonnen.
  De binnenstad van Mechelen is bezaaid met bruggetjes en drijvende pontons die dienst doen als promenade. De pontons en bruggen zijn ideale stekken voor baars en af en toe loop je nog eens tegen een snoek aan.
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.