klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
De Maatjes / Nieuwmoer
Foto's
 
   
Gegevens
 
Adres: De vijver is gelegen nabij Hanneke Wiewau te Nieuwmoer.
De Maatjes is een uniek natuurreservaat met rietvelden, broekbosjes en natte weilanden. Het rietland De Matjes ligt voornamelijk op Nederlands grondgebied. Zeldzame riet- en weidevogels hebben er hun broedplaats.
Hier ligt ook de visvijver van visclub de maatjes.
De vijver is 1.5ha en geeft een diepte van 0.30 tot 1.5m.
 
Vergunning Dagvergunningen kunnen verkregen worden bij:
Aveve Herman van Hooydonck te Nieuwmoer  Jos Tilborghsstraat 13.
De Spar te Nieuwmoer  Wuustwezel steenweg 13 
 
Reglement Zie site : http://www.vcdemaatjes.be/reglement.htm
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.