klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Dender
Foto's

 
Plan

 
Gegevens De Dender is gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. De Dender komt ten zuidwesten van Geraardsbergen Vlaanderen binnen, om via de plaatsen Ninove en Aalst bij Dendermonde in de Schelde uit te monden. Dit traject van de Dender heeft een lengte van 48,6 kilometer, een oppervlakte van 115,3 hectare en een gemiddelde diepte van 3 tot 5 meter. De waterbreedte op het traject Geraadsbergen-Aalst bedraagt circa 20-22 meter. Op dit traject is voornamelijk pleziervaart aanwezig. Het traject Aalst-Dendermonde heeft een breedte van circa 30 tot plaatselijk 40 meter. Op dit traject is beroepsvaart aanwezig. In totaal zijn acht stuwpanden aanwezig in het Vlaamse deel van de Dender.
Het is een rustige rivier die evenwel op korte tijd kan veranderen in een snelstromend water. Het is een typische neerslagrivier. 
Er is vaak een onderstroming door wind en sluiswerking
De Dender is gemiddeld 3 meter diep. Het doorzicht varieerde tijdens de bemonsteringen tussen de 0,2 en 0,6 meter. Het bodemsubstraat is veelal klei, al wordt lokaal ook zand gevonden. Slib is overal aanwezig . De slibdikte varieert van enkele centimeters tot maximaal 0,2 meter. De oevers worden gekenmerkt door schanskorven welke op veel locaties zijn doorgeroest. Op deze locaties vormen de losgekomen stenen een afwijkend habitat dat overeenkomt met stortsteen.
 
Vissoorten Ooit was de Dender een open riool, maar de voorbije tien jaar is de waterkwaliteit heel sterk verbeterd. Zelfs zodanig dat de Dender een visrijke rivier is in Vlaanderen.
Visbestandopname 2018:
Het visbestand in de Dender is geraamd op 60,4 kg/ha en 3.347 stuks/ha. Op basis van gewicht hebben brasem (22%), blankvoorn (21%) en baars (20%) het grootste aandeel in de visbiomassa. Op basis van aantal komen blankvoorn (45%) en baars (26%) het meest voor. In totaal zijn negentien vissoorten (exclusief hybride) aangetroffen namelijk, , snoek, aal, alver, baars, blankvoorn, brasem, driedoornige stekelbaars, giebel, karper, kolblei, pos, snoekbaars, bittervoorn, ruisvoorn, vetje, bermpje, riviergrondel, winde en blauwband. De visbestanden in de verschillende stuwpanden variëren van 8,5 kg/ha (stuwpand 5) tot 211,3 kg/ha (stuwpand 2). In aantallen varieert het visbestand van 685 stuks/ha (stuwpand 4) tot 11.267 stuks/ha (stuwpand 6).
In vergelijking met andere gelijkaardige wateren in Vlaanderen kan het visbestand in de Dender als beperkt worden beschouwd.

HENGELVANGSTEN WEDSTRIJDEN:
Voornachtigen domineren met gemiddeld 84%. Brasemachtigen hebben een aandeel van gemiddeld 11%. Slechts 4% van de vangst bestaat uit overige soorten.
 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
 Stekken Tot voor kort stond de Dender dan ook bekend als een typisch “bliekwater”.
De laatste jaren zien we echter dat de brasem meer en meer dit water heeft veroverd waardoor de brasemvisserij steeds belangrijker wordt tijdens wedstrijden
Op de Dender vissen de vaste stok hengelaars meestal met bulklood. Stroomafwaarts van Aalst ter hoogte van de Sint-Annabrug maakt men kans op mooie karpers, vissen van 5 tot 8 kilo worden hier regelmatig gevangen.
Voorts vind je mooie stekken voor witvissers en karpervissers in de buurt van de Fabelta fabriek te Ninove en in Pamel in de buurt van het standbeeld.


Stroomafwaarts van Aalst ter hoogte van de Sint-Annabrug maakt men kans op mooie karpers, vissen van 5 tot 8 kilo worden hier regelmatig gevangen.
Voorts vind je mooie stekken voor witvissers en karpervissers in de buurt van de Fabelta fabriek te Ninove.
Pamel
bij
het standbeeld van "dikke van pamel" is er een vrij goede stek voor karpervissers.
Liedekerke

Tussen de nieuwe brug en de spoorwegbrug, tegenover de oefenvelden van FC Dender.
Ideale afstand tussen de 4 en 8 meter. De diepte is er tussen de 3 en 4.75m.
Voorn, kroeskarper, brasem en af en toe een winde.
Ideale dobbers tussen de 0.7 en 2gr. Na zware regenval zwaarder.
In het weekend zijn hier geregeld wedstrijden.
Aalst:
Ook in de winter is het op de Dender goed vissen al dien je dan wel de
“goede stekken” te kennen. Aalst centrum is er hier één van.
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.