<
 

                                                                

                          
                        klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Groene Beemd
Foto's  
 
Plan  
 
Gegevens De vijvers van de Groene Beemd zijn verdeeld in twee vijvers die met elkaar in verbinding staan via een slootje en een duiker. Beide vijvers hebben een oppervlakte van 1 ha. Het is niet duidelijk of er uitwisseling is van vis tussen beide vijvers. In de Hengelvijver (eerste vijver bij het oprijden van het terrein) wordt intensief bevist. De andere vijver, de Achterste vijver wordt minder intensief bevist. De Hengelvijver heeft dieptes tot anderhalve meter. De oevers bestaan uit houten damwand met daarlangs rietkragen, overhangende bomen en struiken. De oevers lopen steil weg. De Achterliggende Vijver heeft dieptes tot één meter. De oevers bestaan voor een groot gedeelte uit houten damwand begroeid met riet, overhangende bomen en struiken. Enkele oevers zijn flauw aflopend en begroeid met moerasvegetatie.
Het wateroppervlak was voor 1/3 bedekt met gele plomp.
 
Vissoorten Visbestandsopname 2016:
In de Hengelvijver zijn 14 vissoorten aangetroffen: Baars, blankvoorn, brasem, giebel, karper, kolblei, paling, bittervoorn, rietvoorn, vetje, zeelt, riviergrondel en winde en blauwband.
De visbiomassa wordt geschat op 514 kg/ha en de visdichtheid op 9 322 vissen/ha.
Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door giebel (33%), brasem (20%) en karper (16%). Op basis van aantallen wordt het visbestand gedomineerd door baars (39%), brasem (34%) en blankvoorn (20%).

In de Achterliggende Vijver zijn 12 vissoorten aangetroffen:  Baars, blankvoorn, brasem, giebel, karper, paling, bittervoorn, rietvoorn, vetje, zeelt, riviergrondel en blauwband.
De visbiomassa wordt geschat op 591 kg/ha en de visdichtheid op 22 844 vissen/ha.
Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorn (38%), giebel (34%) en brasem (10%). Op basis van aantallen wordt het visbestand gedomineerd door blankvoorn (50%), bittervoorn (22%) en baars (15%).

Op beide wateren is geen enkele roofvis aangetroffen.
 
Vergunning Visverlof van de Vlaamse gemeenschap.
 Stekken  
Copyright © 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.