klik hier om terug te gaan naar index vislocaties
Groenendaal vijvers
Foto's
 
Gegevens De groenendaalvijvers met de namen; Putselvijver en lindevijver, zijn pas in 2008 volledig heraangelegd.
De Lindevijver is hierbij aangelegd als moeraszone. Een ideale paaiplaats. Op deze vijver mag enkel gevist worden vanaf de zuidelijke en oostelijke oever.
Lengte 182 & 125 meter. Breedte 55 & 35 meter. Diepte 0.5 tot 1.5 meter.
Natuurlijke verstevigde oevers.
 
Vissoorten Visbestandsopname 2016:
In de Hengelvijver zijn zes vissoorten aangetroffen: Baars, blankvoorn, snoek, Kroeskarper, rietvoorn en zeelt
De visbiomassa wordt geschat op50 kg/ha en de visdichtheid op 547 vissen/ha.
Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door snoek (78%). De biomassa bestaat vooral adulte exemplaren van snoek. Op basis van aantallen wordt het visbestand gedomineerd door rietvoorn (39%), baars (32%) en snoek (15%).

In de Putselvijver zijn net als in de Hengelvijver zes vissoorten aangetroffen.
Op basis van gewicht wordt het visbestand gedomineerd door paling (41%), snoek (29%) en zeelt (21%). Op basis van aantallen wordt het visbestand gedomineerd door snoek (45%), zeelt (20%) en paling (16%).
Na de bemonstering zijn alle gevangen vissen overgeplaatst naar de Hengelvijver.

Pas in het najaar van 2008 terug bepoot met alle courante vissoorten.
Hierdoor mag je er ook geen reuze vissen verwachten. 
 
Vergunning Visverlof Vlaamse gemeenschap.
Bijzonderheden  
 Stekken  
Copyright 2006 Noyelle Frans. Alle rechten voorbehouden.